ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Газогідрати та інші альтернативні джерела газу»

З 12 по 14 грудня в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу проходить ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Газогідрати та інші альтернативні джерела газу». Науковий форум  відбувається за організації ІФНТУНГ та за сприяння Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

Сьогодні, 13 грудня,  відбулось урочисте відкриття ІІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Газогідрати та інші альтернативні джерела газу», Відзначимо, що високий рівень наукового потенціалу професорів та викладачів ІФНТУНГ, визнання їх ідей в науковому світі, дозволив зібрати на міжнародний науковий захід відомих вчених в цій галузі. Так, конференція об`єднала своєю проблематикою науковців з п’ятьох закладів вищої освіти України, двох університетів Польщі та Австралії, двох академічних інститутів та Центру проблем морської геології, геоекології та осадового рудоутворення Національної академії наук України, інституту океанології Національної академії наук Болгарії.

Привітав гостей у стінах університету та відкрив конференцію ректор ІФНТУНГ, академік НАН України Крижанівський Є. І.: «Сподіваюсь, що конференція пройде успішно, будуть знайдені нові технічні та технологічні рішення для отримання газу з газогідратних та інших альтернативних джерел, розширяться зв’язки між ученими різних країн та організацій. Впевнений, що завдяки напрацюванням науковців, які беруть участь в конференції, ми зробимо значний поступ у вирішенні цієї проблематики».

Директор інституту нафтогазової інженерії, доц. Витязь О. Ю. представив гостей, ознайомив присутніх з графіком роботи конференції та підкреслив її актуальність: «Енергетична безпека України – надзвичайно важливе питання безпеки нашої держави, особливо в умовах зовнішньої агресії. Одні з основних перспектив нарощування енергоресурсного потенціалу нашої країни та світу пов’язані з альтернативними джерелами і нетрадиційними родовищами газу. Реалізація цих перспектив можлива тільки завдяки спільним зусиллям академічної та університетської науки, виробничих об’єднань і підприємств нафтогазової галузі, які об’єднавши свої інтелектуальні, економічні та технологічні можливості, забезпечать економічно ефективні шляхи у галузі пошуку, видобування та використання альтернативних джерел газу».

На актуальності обраної тематики конференції наголосив і проректор з наукової роботи, проф. Чудик І. І. «Сьогодні наше основне завдання – вирішення проблем видобутку нетрадиційних джерел газу, на які останнім часом сфокусувалась діяльність певних країн і наукових напрямів. Адже використання газогідратів сприятиме як економічному розвитку України, так і енергетичній незалежності нашої держави».

Зазначимо, що робота конференції спрямована передовсім на висвітлення нових теоретичних і прикладних результатів досліджень щодо утворення, видобування й транспортування газогідратів, а також на обмін інформацією та досвідом в отриманні та використанні газу із альтернативних джерел.

Вітчизняні та іноземні учасники працюватимуть у секціях за такими напрямами:

1. Кінетика утворення газогідратів

2. Геологія газогідратних покладів.

3. Технології видобування, транспортування та використання газогідратів.

4. Розробка нетрадиційних покладів газу.

5. Технології отримання і використання біогазу.

Робота конференції триватиме до 14 грудня.

Бажаємо учасникам наукових здобутків і творчого натхнення!

 

 

Українська