ІФНТУНГ — лідер у рейтингу університетів серед ЗВО Прикарпаття!

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу уже вкотре посідає І-ше місце у рейтингу університетів «Топ-200 Україна» серед ЗВО Прикарпаття.

Лідерство — це одна із основних цінностей ІФНТУНГ. Університет діє на упередження і цьогоріч посів почесне 33 місце серед двохсот університетів України.

Академічний рейтинг закладів вищої освіти «Топ-200 Україна 2018» виходить уже дванадцятий раз поспіль. Протягом останнього десятиліття рейтинг стимулював здорову конкуренцію і змагальність між університетами країни у відповідності до головних критеріїв оцінювання їх роботи.

При складанні цьогорічного рейтингу експерти брали до уваги сучасні тенденції розвитку університетів, окреслені Конференцією IREG-9: «Рейтинги і акредитація — дві дороги до однієї мети» та Конференцією міністрів освіти Європейського простору вищої освіти. На зазначених конференціях було особливо наголошено, що однією із головних тенденцій в системах ранжування університетів є знаходження балансу між створенням нових, критичних знань, результатів досліджень та інновацій і практичною трансформацією цих напрацювань в розвиток сучасного суспільства.

Критерії оцінювання:
Якість науково-педагогічного потенціалу ІФНТУНГ - 9,93

Якість навчання – 9, 06

Оцінка міжнародного визнання – 11, 23

Оцінка інтегрального показника діяльності університету – 30, 22

Зазначимо, що професорсько-викладацький склад ІФНТУНГ посилено працює над оптимізацією та удосконаленням організації навчального процесу відповідно до замовлень роботодавців, використовуючи сучасні можливості інформаційних технологій та прогресивні засоби інтенсифікації навчального процесу.

 

Українська