Іноземні студенти ІФНТУНГ набираються досвіду на підприємствах "Укрнафти"

З кожним роком в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу збільшується кількість іноземних студентів. На сьогодні їх налічується більше 500 із 42 країн Азії, Африки та Європи. Збільшення їх кількості в  університеті можна розглядати як показник високого рейтингу фахових знань, які отримують студенти під час навчального процесу. Без сумніву, основним чинником, що сприяє притоку іноземних студентів є високий стандарт освіти, який можливий у поєднанні навчання та практики. Тому, пріоритетним завданням ІФНТУНГ є підвищення якості підготовки фахівців. З огляду на це, було налагоджено тісну взаємодію між освітою, наукою і бізнесом.

Важливим аспектом у підготовці кваліфікованих кадрів стала практика студентів та працевлаштування молодих випускників. Університетом укладено угоди про підготовку спеціалістів із провідними галузевими підприємствами, організаціями та установами, зокрема із ПАТ «Укрнафта».

Зазначимо, що ПАТ «Укрнафта» вже тривалий час є платформою для проходження практики студентами нафтогазових спеціальностей. Зазначимо, що ІФНТУНГ зробив великий внесок у розвиток нафтогазової галузі, і компанія надзвичайно зацікавлена у співпраці з університетом, особливо у практичній сфері. Це стосується проходження практики студентами на підприємствах компанії, написання магістерських робіт для вирішення поточних проблем галузі, запровадження програми стимулювання кращих студентів, залучення до тренінгів та лекцій фахівців високого рівня ПАТ «Укрнафта» тощо.

Цьогоріч, студенти-іноземці 4 курсу, які навчаються за напрямом підготовки «Нафтогазова справа» пройшли практику з нафтогазової механіки і технологій видобування нафти в ПАТ «Укрнафта» під керівництвом доц. кафедри розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ Міщука Богдана Михайловича. Навчальна база, полігони, виробничі об’єкти створили відмінні умови для засвоєння матеріалу.

Без сумніву, такі практичні заняття - добра нагода для студентів краще пізнати обрану професію.

 

Українська