Університет працює над інтелектуальним збагаченням гуманітарної науки

17-18 травня в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» проходила Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми мовознавства,літературознавства та перекладознавства». Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу виступив одним із організаторів масштабного наукового форуму, адже в нашому ЗВО функціонує кафедра філології та перекладу, яка славиться високим рівнем підготовки фахівців і професіоналізмом професорсько-викладацького складу.  

Від імені ректора ІФНТУНГ, академіка Національної академії наук України Євстахія Крижанівського з вітальним словом до присутніх звернувся проректор з науково-педагогічної роботи Сергій Куровець. У виступі Сергій Сергійович наголосив на актуальності тематики конференції, відзначивши: «За останні роки в Україні різко зросла питома вага іноземних мов, знання яких не є масовим. Саме тому, перекладач виступає посередником між народами, які спілкуються в найрізноманітніших сферах життя. Окрім посередницької, інформативної функції, перекладні твори виконують і творчу, продуктивну місію, бо завжди були важливим стимулом розвитку національних мов, літератур і культур. Розвивати вітчизняну науку наш безпосередній обов’язок, а багаторічна праця між нашими університетами завжди результативна. Тому, основна мета нашої конференції – спільне інтелектуальне збагачення української гуманітарної науки!»

Учасників конференції також привітали: організатор і модератор заходу, завідувач кафедри іноземних мов і перекладу факультету історії,політології і міжнародних відносин ПНУ ім. В. Стефаника Марія Ткачівська, ректор ПНУ ім. В. Стефаника Ігор Цепенда.  В онлайн-режимі, через відеозв’язок, до присутніх звернувся український поет, прозаїк і перекладач Юрій Андрухович.

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми мовознавства,літературознавства та перекладознавства» об’єднала своєю проблематикою науковців з різних куточків України, Польщі, США, Китаю, Італії, Іспанії, Угорщини та ін.

Після пленарного засідання учасники конференції продовжили свою роботу в секціях:

  • Літературознавство та текстологія в сучасних студіях
  • Лінгвістичні студії: сучасні виклики та інтерпретації
  • Фаховий та художній переклад: традиційні підходи та інноваційні методики
Українська