Тренажерний буровий центр ІФНТУНГ: освітянські послуги для фахівців нафтогазової галузі за міжнародними стандартами

 

 

120 років нафтогазовій освіті

 

Сьогодні, як ніколи, нафтогазова галузь визначає стан енергетики, економіки, безпеки  та розвитку України. Це розуміють всі – і політики, і господарники, і науковці,  і пересічні громадяни. На цьому щоразу наголошує й ректор Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, проф. Крижанівський Є. І.:

«Однією з рушійних сил забезпечення розвитку будь-якої держави є ефективна енергетика. Тому небезпідставно енергетичну незалежність завжди пов’язують з національною безпекою. Кількісні і якісні енергетичні показники зростають зі збільшенням населення, з підвищенням економічного розвитку та технічного прогресу»

Нафтогазова галузь для просування та втілення інновацій потребує енергії і завзяття молодих фахівців. Тож колектив університету наполегливо працює для того, щоб випускник, маючи диплом Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, завжди міг працювати за фахом. З цією метою в складі Інституту післядипломної освіти (ІПО) ІФНТУНГ 2004 року створено Тренажерний буровий центр (ТБЦ), акредитований 13 жовтня 2004 року міжнародною організацією «Міжнародний форум контролю свердловин» (IWCF).  Згідно з умовами акредитації центр надає для спеціалістів бурових підприємств нафтогазової галузі України та інших країн освітянські послуги за міжнародними стандартами.

Новим інноваційним напрямом діяльності ІПО стало формування системи міжнародної сертифікації фахівців-буровиків, які безпосередньо виконують бурові роботи та відповідають за їх проведення, за напрямом «Контроль стану свердловин. Керування свердловиною під час флюїдопроявів». Така необхідність була  зумовлена низкою чинників. Буріння свердловин на суші і на морі завжди призводить до порушення природної рівноваги у земних надрах. А оскільки умови пошуково-розвідувального та експлуатаційного буріння на нафтогазові поклади постійно ускладнюються, то розкриття невідомих горизонтів на різних глибинах збільшує ймовірність втрати гідростатичної рівноваги в системі “свердловина – пласт”, що є першопричиною флюїдопроявлення. За такої ситуації недостатня кваліфікація основних виконавців та невиконання ними першочергових дій, а нерідко і паніка можуть призвести до виникнення відкритого нафтогазового фонтану. Якщо і вдається уникнути при цьому людських жертв, то погіршення екологічної ситуації на навколишній території та значні матеріальні затрати є неминучими. Власне, ці обставини і спонукали міжнародні організації за допомогою сертифікації персоналу бурових компаній вирішувати питання протифонтанної безпеки під час буріння свердловин у різних країнах світу.

На думку проректора з наукової роботи ІФНТУНГ, проф. Чудика І. І.,

«саме така підготовка кадрів налаштована в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу. Особлива увага при цьому приділяється сучасним і новітнім підходам, в тому числі питанням запобігання та ліквідації флюїдопроявів, протифонтанній безпеці під час буріння свердловин та охороні праці. Крім того, це дозволяє отримати вищу продуктивність праці і якість її виконання, а також збільшити обсяги буріння свердловин та видобутків вуглеводнів й в Україні, що є надважливим, бо сьогодні в енергетичному балансі нашої держави нафта і газ становлять понад 50 %».

Тож проект передбачає цілу систему сертифікації кадрів нафтогазової галузі, яка містить розробку відповідних навчальних програм, тестових та іспитових завдань, професійно-кваліфікаційних характеристик персоналу для різних виробничих секторів нафтогазового комплексу.  У Тренажерному буровому центрі проходять навчання та сертифікацію за міжнародними стандартами IWCF спеціалісти бурових підприємств України та інших держав. За результатами фахових випробувань спеціалісти отримують міжнародні сертифікати IWCF, які визнають усі країни світу, що є вагомим кроком у напрямі виходу вітчизняних фахівців на міжнародні ринки праці.

Минулого року в НАК «Нафтогаз України» на розширеному засідання Науково-технічної ради за темою «Застосування інноваційних технологій при спорудженні свердловин на родовищах» за участі  представників провідних вітчизняних профільних підприємств (ПАТ «Укргазвидобування», ДАТ «Чорноморнафтогаз», ТОВ «НТП «Бурова техніка», ТОВ «КУБ-ГАЗ», ПАТ «УКРНАФТА», та інші), офісу транснаціональної корпорації Siemens в Україні та ІФНТУНГ було підкреслено, що:

 «враховуючи постійно зростаючі вимоги до якості виконання бурових робіт, підготовка, підвищення кваліфікації та міжнародна сертифікація фахівців стає необхідною умовою реалізації виконання завдань збільшення видобутку вуглеводнів в Україні. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ІФНТУНГ) готовий до тісної співпраці з усіма підприємствами НАК «Нафтогаз України» в рамках створеного тренажерного бурового центру, що сприяє підвищенню кваліфікації та міжнародній сертифікації працівників нафтогазової галузі згідно зі стандартами International Well Control Forum – IWCF».

ІФНТУНГ вніс пропозиції щодо налагодження співпраці із видобувними компаніями для проведення робіт по відновленню програмного забезпечення та модернізації технічних елементів тренажера-імітатора DRILLSIM 5000, призначений для моделювання і виконання технологічних операцій під час буріння свердловин у різних умовах, а також для навчання та контролю знань персоналу з буріння й керування свердловинами у випадку флюїдопроявів.

Директор тренажерного бурового центру,  доцент Василь Колісник підкреслює можливості високої компетентності ТБЦ:

«Навчальний процес із кандидатами на міжнародний сертифікат IWCF здійснюється за трирівневою системою: теоретичний курс, відпрацювання практичних навиків на тренажері та випускний кваліфікаційний іспит. Тож першочерговим завданням тренажерного бурового центру є забезпечення спеціалістів, які займаються бурінням свердловин, відповідним рівнем теоретичних знань і практичних навиків для запобігання флюїдопроявів та керування свердловиною у випадку їх виникнення. Після виконання навчальної програми кандидати на міжнародну сертифікацію здають кваліфікаційні іспити, результати яких є підставою для отримання міжнародного сертифіката. Слід зазначити: для нафтогазових компаній, що ведуть бурові роботи у різних країнах світу, наявність у працівників сертифікату третього або четвертого рівня є обов’язковою».

Навчаючись у тренажерному буровому центрі, кандидати на міжнародну сертифікацію мають реальну можливість перевірити свій теоретичний рівень та практично-фахову компетенцію у стресових ситуаціях. Такий метод навчання передбачений міжнародними вимогами і повністю себе виправдовує, оскільки розвиває логічне мислення та надає професійної впевненості завдяки майстерності виконання робіт в екстремальних умовах, що імітуються на тренажері, але можуть статися щомиті в реальній обстановці під час буріння свердловин. Таким чином, навчання в тренажерному буровому центрі та сертифікація майстрів бурової справи робить їх конкурентоспроможними на міжнародних ринках праці, що відкриває доступ вітчизняної нафтогазової галузі до вигідних і тривалих міжнародних контрактів. Застосування новітніх навчальних технологій на основі унікального імітаційного обладнання для фахівців, які зайняті бурінням свердловин, забезпечує високу якість знань та зростання авторитету нафтогазової галузі у міжнародному співтоваристві. Видані сертифікати визнаються всіма країнами світу та є необхідною підставою для отриманню роботи за фахом.

Проте зупинятись на досягнутому в ІФНТУНГ не збираються. Так,   з  грудня 2017  по  вересень 2018  року   в тренажерному буровому центрі було виконано низку  важливих  організаційних заходів   для відновлення   міжнародної сертифікації фахівців бурових підприємств нафтогазового комплексу України за стандартами IWCF. Плідна  та тісна співпраця університету  з компанією «Safe Drilling» (м. Полтава) забезпечила   придбання та передачу до ТБЦ портативного тренажера-імітатора бурових процесів «DrillSim-20». Доповнення стаціонарного бурового тренажера DRILLSIM 5000 портативним тренажером-DRILLSIM-20 суттєво підвищує можливості і збільшує пропускну здатність тренажерного центру в підготовці висококваліфікованого персоналу.

Його попередня інсталяція та апробація роботи була виконана в кінці 2017 року.  В подальшому  директор тренажерного бурового центру  Василь Колісник разом  доцентом кафедри видобування на нафту і газу Богданом Міщуком   та асистентом кафедри нафтогазових машин та обладнання Юрієм Мосорою реалізували план відновлення нормативно-методичних  документів для  навчання та міжнародної сертифікації  за стандартами  Міжнародного Форуму Свердловинного Контролю (International Well Control Forum – IWCF).      Після отримання затверджуючих  документів на програми сертифікації для 2-го, 3-го та 4-го рівня тренажерний буровий центр розпочав  навчання  для підвищення кваліфікації  працівників  департаменту буріння ПАТ «Укрнафти». З квітня по липень цього року  співробітники «Укрнафти» – від бурильника до начальника сектору буріння навчалися  в ТБЦ та здобували   знання разом з навчально-практичними компетенціями з  курсу «Запобігання та ліквідації флюїдопроявів. Протифонтанна безпека під час буріння свердловин» та вивчали багато інших питань. Навчання проводилось на імітаційному обладнанні   компанії «DrillingSystems LTD», яке  надає можливість отримати практичні навички всіх видів робіт, що виконуються на буровій. Викладачі  під  час   практичних занять  в умовах реального часу  змінювали  режимні параметри технологічних операцій, що вимагало від слухачів  оперативного аналізу ситуації та швидкого прийняття рішень.

         Найголовнішою подією процесу відновлення міжнародної сертифікації фахівців бурової справи  за стандартами IWCF стали навчальні курси в університетському   ТБЦ   тривалістю один  тиждень, згідно нових програм     сертифікації для 2-го, 3-го та 4-го рівня,  які почали  діяти з квітня цього року. Слухачами цих курсів були працівники сервісних компаній «ФАКТОРІАЛ К»   та «Кадаган Україна».    За результатами випускних кваліфікаційних іспитів найуспішніші слухачі з отримали тимчасові міжнародні сертифікати, які впродовж трьох  місяців будуть поновлені на  постійні.

Довідково. Тренажер-імітатор DRILLSIM 5000 укомплектований максимально необхідним імітуючим обладнанням, що реально відповідає пультам керування усього бурового устаткування. Програмне забезпечення тренажера-імітатора дає змогу викладачеві повністю контролювати всі дії слухачів під час виконання ними практичних вправ із різних технологічних операцій. Викладач-інструктор може маніпулювати параметрами практичних вправ на тренажері як на початковому етапі, так і під час їх виконання. Миттєва зміна умов буріння чи параметрів конкретної технологічної операції забезпечує можливість створення екстремальних ситуацій у процесі навчання. Це вимагає від слухачів оперативної реакції на зміну технологічної ситуації та дає можливість їм побачити результати своїх дій так, якби вони були виконані в реальних умовах. Крім того, тренажери мають й інші, менш очевидні переваги. Важливий фактор, який не слід залишати поза увагою — тренажери є екологічно чистими. Їх використання не має практично ніякого негативного впливу на навколишнє середовище. Для того, кого навчають, велика перевага — це робота в повністю безпечному середовищі, з усвідомленням того, що будь-які зроблені ним помилки не закінчиться травмою або пошкодженням обладнання. Навчання на реалістичних тренажерах забезпечує швидкий перехід до роботи на реальному обладнанні та дозволяє продемонструвати рівень своєї кваліфікації в обстановці максимально наближеної до робочої. Не потрібно вилучати обладнання з виробничого процесу для навчання людей. Більше того, портативний тренажер можна транспортувати і навчати фахівців на місцях.

 

Українська