Сьогодні – курсанти, завтра – військові лідери

 З 30 січня по 1 лютого 2019 р. офіцери-психологи гуманітарного інституту Національного університету оборони України імені Івана Черняховського провели триденний  тренінг «Військове лідерство» для курсантів  випускних курсів кафедри військової підготовки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

 Майбутні офіцери опановували основи військового лідерства, військової психології, міжнародного гуманітарного права та набули цінні практичні вміння – працювали над вирішенням  проблемних ситуацій за методом кейс-технології; взяли участь у психологічному тренінгу, спрямованому на розвиток лідерських якостей, ефективної роботи в команді, на формування в учасників заходу ефективної «Я-концепції» професійного розвитку; отримали досвід  самопрезентації  себе як майбутніх військових професіоналів. На завершення курсу-тренінгу команди представили  свої психологічні моделі та бачення лідерства в обраній сфері діяльності.

Загалом формат невимушеної, творчої атмосфери й інтерактивного спілкування сприяв поглибленню довіри й взаєморозуміння між курсантами кафедри, розкриттю їх творчого потенціалу та самоусвідомленню як майбутніх офіцерів, ефективному засвоєнню нових знань та навичок із формування здорових соціальних відносин у військових колективах. 

 

 

Українська