Розширення співпраці з провідними ЗВО України

Енергетична безпека України є одним з ключових питань сьогодення, оскільки вона, як невід’ємна складова національної та економічної безпеки, є необхідною умовою існування і розвитку держави.

Зважаючи на актуальність проблематики, в нашій державі приділяється значна увага питанню забезпечення енергетичної незалежності України і, як її складової, вторинному використанню енергетичних ресурсів нашої держави.

Як один із варіантів вирішення цієї проблеми можна розглядати використання мобільних газопоршневих (газотурбінних) електростанцій на технологічно вироблених газових свердловинах, яких дуже багато в Сумській, Полтавській, Харківській та інших областях, з подальшою передачею виробленої електроенергії в центральну мережу.

З метою обговорення та оптимального вирішення цієї задачі в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу відбулась зустріч директора Науково-дослідного інституту нафтогазової енергетики та екології, доц. Тершака Богдана Андрійовича із проректором з наукової роботи Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, проф. Богомоловим Віктором Олександровичем.

За результатами обговорення вирішили розпочати у 2018 році спільну роботу над проектом "Розробка та випробування мобільної газоелектричної установки для використання її на газових свердловинах", яку реалізовуватиме Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Харківський національний автомобільно-дорожній університет та Харківський національний технічний університет. За програмою виконання проекту складатиметься з чотирьох етапів, розрахованих на п`ять років.

 

Українська