Підписано Меморандум про розширення співпраці з Азербайджанський державним університетом нафти і промисловості

20-22 вересня 2017 року в рамках урочистих заходів з відзначення 50-ліття Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу  університет відвідав проректор з наукової роботи Азербайджанського держаного університету нафти і промисловості, д. г.-м.н., проф. Рауф Аліяров.

Відбулась також й ділова зустріч з адміністрацією ІФНТУНГ, під час якої обговорено перспективні напрями співпраці в галузі науки і освіти між двома нафтовими університетами. У результаті підписано Меморандум про наміри співпраці між Азербайджанський держаний університет нафти і промисловості та Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (Україна), що передбачають: обмін науково-технічною інформацією, навчальною та науково-методичною літературою, проведення спільних науково-технічних і науково-методичних конференцій; обмін досвідом роботи та інформацією з питань підготовки висококваліфікованих фахівців, аспірантів, докторантів та перепідготовки фахівців; взаємні відрядження професорсько-викладацького складу і наукових співробітників з метою читання лекцій, доповідей; інформування про нові інноваційні програми навчання, напрями реформування навчального процесу; спільну організацію і проведення виробничих практик студентів на базі ВНЗ; двосторонні стажування професорсько-викладацького складу та аспірантів; роботу над спільними науково-дослідними та освітніми інноваційними програмами як двосторонніми, так і в рамках міжнародних програм; спільні публікації статей, монографій, підручників, збірників, посібників у видавництвах ВНЗ та ін. тощо. 

Від ІФНТУНГ Меморандум про наміри співпраці з Азербайджанським держаним університетом нафти і промисловості підписав проректор з науково-педагогічної роботи Мандрик О. М. Обидва університети покладають великі надії на розвиток співпраці в освітній та науковій сфері.

Українська