Перша Вчена рада у 2019-2020 навчальному році: визначено пріоритети й окреслено завдання

Сьогодні, 28 серпня, в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу відбулась перша у 2019-2020 навчальному році Вчена рада. Розпочинаючи засідання, ректор ІФНТУНГ Є. І. Крижанівський привітав колектив з початком навчального року й окреслив порядок денний засідання. До спільного обговорення та вирішення було представлено низку важливих питань, серед яких:

  1. Основні завдання колективу університету на 2019-2020 навчальний рік (Доповідач: ректор, проф. Є. І. Крижанівський).
  2. Внесення змін до Програми розвитку ІФНТУНГ (Доповідачі: перший проректор, проф. О. М. Мандрик, проректор з наукової роботи, проф. І. І. Чудик, проректор з науково-педагогічної роботи, проф. М. О. Карпаш).
  3. Затвердження тимчасового штату професорсько-викладацького складу університету (Доповідач: начальник навчального відділу, доц. Я. В. Штанько).
  4. Про зміни в структурі університету (Доповідач: директор господарського комплексу, доц. А. Я. Дівнич).
  5. Про внесення змін до Правил прийому до ІФНТУНГ у 2019 році (Доповідач: доц. Я. М. Коваль).
  6. Різне.

Питання, які розглядались на першому засідання Вченої ради, є одними з найважливіших у процесі планування та покращення діяльності університету в новому навчальному році при підготовці висококваліфікованих фахівців та реалізації кращих ідей науковців у виробництво чи управління галузями. Основну увагу було зосереджено на завданнях колективу університету на 2019-2020 навчальний рік. «Стратегія інноваційного розвитку України передбачає формування інноваційної, освітньої, наукової та технологічної перспективи, яка забезпечуватиме розвиток інтелектуального капіталу, генерацію нових знань, перетворення їх на нові продукти, послуги та технології. Основне завдання колективу - це здобуття статусу дослідницького університету, для досягнення якого необхідно підтвердити статус національного у цьому році. За своєю суттю наш університет є технологічним. Формування інноваційного технологічної інфраструктури для реалізації нових технологій є неможливим без поступового розвитку інститутів і кафедр університету, зорієнтованих на підготовку конкурентоспроможних фахівців,наукових і науково-педагогічних кадрів, розроблення інноваційної продукції світового рівня, впровадження у практику наукових досягнень технічних, технологічних та проектно-констукторських розробок», - відзначив ректор ІФНТУНГ Євстахій Крижанівський.

 

     

Українська