На допомогу виробництву!

Серед пріоритетних  напрямів діяльності Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу упродовж багатьох років спостерігається спрямування науки та наукових розробок університету на допомогу виробництву.  Більше того, наука та виробництво – це новий рівень партнерства в розробці та впровадженні інноваційних технологій.  Тож закономірно, що підприємства часто звертаються за консультаціями саме до нашого університету. 31 жовтня цього року до ІФНТУНГ завітали представники ДП «Укрхімтрансаміак» та  ТОВ «УкрНДІінжпроект», які зіткнулись з проблемами  балансування та виробничо-технологічних втрат-витрат рідкого аміаку. До консультацій були залучені проректор з наукової роботи, проф. Чудик І. І., проректор з науково-педегогічної роботи, проф. Карпаш М. О., директор науково-дослідного інституту нафтогазової енергетики і екології, доц.  Тершак Б. А., завідувач кафедри енергетичного менеджменту та технічної діагностики Райтер П. М. та завідувач кафедри газонафтопроводів та газонафтосховищ, доц. Пилипів Л. Д. Виробничники очікують від науковці напрацювань, пов’язаних з новими підходами для визначення втрат аміаку та певними метрологічними проблемами. І сподіваємось наші вчені, як завжди, не підведуть!

Адже на сучасному етапі практика показує, що кваліфіковані експерти та компетентні у відповідних сферах науковці надають неоціненну допомогу підприємствам, позитивно впливають на розвиток виробничих потужностей.  В ІФНТУНГ вже стало доброю традицією – залучати провідних науковців ЗВО до консультацій, експертиз та роз’яснювальної роботи у сферах, що стосуюються важливих питань нафтогазового напряму, енергетичного менеджменту тощо. Воно й не дивно, адже ІФНТУНГ – це єдиний в Україні університет нафтогазового напряму, який ось уже понад 50 років готує кваліфіковані кадри для нафтогазової галузі та у 19 наукових школах якого вчені працюють над новими науковими та методологічними підходами для вирішення нагальних технічних проблем і над прогресивними технологіями.

Українська