Міжнародна та інформаційна діяльність ІФНТУНГ: підсумки за рік

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу з року в рік працює над посиленням своїх лідерських позицій в сфері міжнародної діяльності. В університеті укладаються нові та продовжуються угоди з іноземними установами, що працюють в галузі науки і техніки, які стосуються виконання спільних науково-дослідних робіт та співпраці в галузі підготовки спеціалістів. На сьогодні в університеті діє 40 угод. Цьогоріч укладено 6 нових рамкових угод у сфері науково-дослідної та освітньої співпраці з: Познанським університетом технологій, Університетом технології та природничих наук в Бидгощі,  German Society for Solar Energy, Guangdong University of Petrochemical Technology, Jianhu Foreign Development(P.R. China), Geopartner Sp. z o. o(Poland).

Зараз в ІФНТУНГ навчається понад 500 студентів з 42 країн Європи, Азії, Африки. Університет зосереджує значну увагу на всебічний розвиток іноземних студентів. Для них створюються всі необхідні умови для навчання, творчого зростання та дозвілля.

Не менш важливою є інформаційна діяльність університету. Так, за короткий час вдалось впровадити концепції представлення ІФНТУНГ в інформаційному просторі, зібрати та за архівувати електронну, аудіо-, фото- та відеоінформацію про діяльність університету, забезпечити повноцінне наповнення сайту університету (500 статей), розробити, виготовити та поширити рекламно-інформаційну, сувенірну, поліграфічну продукції.

Налагодився тісний контакт зі ЗМІ (понад 70 відеосюжетів), активізувалась діяльність університету в соціальних мережах, що сприяє реалізації рекламної політики університету та забезпечує зв’язки з громадськістю через оприлюднення інформації про університет.

Детальніше про всі досягнення, можливості та перспективи розвитку міжнародної та інформаційної діяльності університету в

ЗВІТІ ПРОРЕКТОРА З НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ КАРПАША М. О.

 

Українська