Конференція підведення підсумків Всеукраїнського конкурсу-захисту студентських наукових робіт в галузі «Нафтова та газова промисловість»

23-25 березня 2015 року в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу (ІФНТУНГ) проходила конференція підведення підсумків Всеукраїнського конкурсу-захисту студентських наукових робіт в галузі «Нафтова та газова промисловість».

В конференції взяли участь 47 студентів з 13 вищих навчальних закладів України: Одеської національної академії харчових технологій (м. Одеса), Сумського державного університету (м. Суми), Одеського національного політехнічного університету (м. Одеса), Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків), Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка (м. Полтава), Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків), Національного авіаційного університету (м. Київ), Технологічного інституту Східноукраїнський національний університет ім. В.Даля (м. Сєверодонецьк), Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова (м. Миколаїв), Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ), Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ), Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського (м. Кременчук), Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

24 березня 2015 року відбулось офіційне відкриття конференції. Проректор з науково-педагогічної роботи проф. Олег Мандрик привітав всіх учасників конференції, особливо гостей – студентів та їхніх наукових керівників, які приїхали в ІФНТУНГ з різних куточків України, щоб продемонструвати свої наукові роботи, обмінятися знаннями та досвідом з своїми колегами-студентами та провідними викладачами університету.

Після офіційного відкриття учасники конференції відправились на екскурсію корпусом нафтогазового обладнання. Студенти мали змогу відвідати єдиний в Україні Тренажерно-буровий центр з повномасштабним тренажером-імітатором бурових процесів DRILLSIM 5000, де сертифікацію за міжнародними стандартами, які відповідають вимогам ISO, проходять  працівники українських та зарубіжних бурових підприємств.

Робота конференції була розподілена по 7 секціях: 1) Обладнання нафтогазової галузі (голова – доц. І. В. Костриба); 2) Вимірювання, контроль та технічна діагностика (голова – проф. І. С. Кісіль); 3) Нафтогазова інженерія (голова – проф. І. І. Чудик); 4) Транспорт та зберігання нафти і газу (голова – проф. М. Д. Середюк); 5) Нафтогазова енергетика та енергозбереження (голова – проф. В. С. Костишин); 6) Економіка, облік, управління та фінанси на підприємствах нафтогазового комплексу України (голова – доц. І. В. Перевозова); 7) Геологія, геофізика та охорона навколишнього середовища (голова – доц. В. Р. Хомин).

25 березня 2015 року відбулось заключне засідання конференції, на якому проректор з науково-педагогічної роботи проф. Олег Мандрик разом з головами секцій нагородили студентів дипломами та грамотами. Всі голови секцій відзначили високий рівень підготовки учасників, актуальність представлених науково-дослідних робіт, а також побажали молодим науковцям не зупинятись на досягнутому, а й надалі розвивати свій науковий потенціал.

Конференція завершилась ознайомчою екскурсією у мальовничі куточки Карпат – Яремче та Буковель.

   Голова секції обладнання нафтогазової галузі доц. Іван Костриба нагороджує дипломами учасників конференції – Усика Руслана та Дем’яненко Марину (Сумський державний університет, м. Суми) Голова секції обладнання нафтогазової галузі доц. Іван Костриба нагороджує дипломом Бойкович Христину (ІФНТУНГ, м. Івано-Франківськ) Дипломом нагороджений Колесник Олександр (Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса) Проректор з науково-педагогічної роботи проф. Олег Мандрик та голова секції обладнання нафтогазової галузі доц. Іван Костриба нагороджують грамотами учасників конференції – Ярошенко Яніну (Сумський державний університет, м. Суми) та Зарічанського Дмитра (Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса) Проректор з науково-педагогічної роботи проф. Олег Мандрик нагородив дипломом Трофімова Андрія (Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків) Дипломом нагороджено Тютюна Романа (Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків) Проректор з науково-педагогічної роботи проф. Олег Мандрик та голова секції нафтогазової інженерії проф. Ігор Чудик нагороджують дипломом Серхенова Сердара (ІФНТУНГ м. Івано-Франківськ) Проректор з науково-педагогічної роботи проф. Олег Мандрик та голова секції нафтогазової інженерії проф. Ігор Чудик нагороджують дипломом Хакара Білала Махмоода (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків) Проректор з науково-педагогічної роботи проф. Олег Мандрик та голова секції нафтогазової інженерії проф. Ігор Чудик нагороджують дипломом Яцюка Омеляна (ІФНТУНГ м. Івано-Франківськ) Проректор з науково-педагогічної роботи проф. Олег Мандрик та голова секції нафтогазової інженерії проф. Ігор Чудик нагороджують грамотою Гребенюка Станіслава (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків) Проректор з науково-педагогічної роботи проф. Олег Мандрик та голова секції нафтогазової інженерії проф. Ігор Чудик нагороджують грамотою Заіда Халіля Аль-Таі (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків) Проректор з науково-педагогічної роботи проф. Олег Мандрик та голова секції транспорту та зберігання нафти і газу проф. Марія Середюк нагороджують дипломами Дзюбу Максима та Волошин Ольгу (ІФНТУНГ, м. Івано-Франківськ) Проректор з науково-педагогічної роботи проф. Олег Мандрик та голова секції транспорту та зберігання нафти і газу проф. Марія Середюк нагороджують дипломами Кримова Антона та Мохаммеда Галеб Насера (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків) Проректор з науково-педагогічної роботи проф. Олег Мандрик та голова секції транспорту та зберігання нафти і газу проф. Марія Середюк нагороджують дипломом Шаріпову Олександру (Національний авіаційний університет, м. Київ) Проректор з науково-педагогічної роботи проф. Олег Мандрик та голова секції транспорту та зберігання нафти і газу проф. Марія Середюк нагороджують дипломом Матейко Михайла (ІФНТУНГ, м. Івано-Франківськ) Проректор з науково-педагогічної роботи проф. Олег Мандрик та голова секції транспорту та зберігання нафти і газу проф. Марія Середюк нагороджують грамотами Мірошниченко Катерину (Сумський державний університет, м. Суми), Політучого Станіслава (Сумський державний університет, м. Суми), Панчишина Ярослава (ІФНТУНГ м. Івано-Франківськ) та Чумель Богдана (ІФНТУНГ, м. Івано-Франківськ) Проректор з науково-педагогічної роботи проф. Олег Мандрик та голова секції нафтогазової енергетики та енергозбереження проф. Володимир Костишин нагороджують дипломом Бойко Степана (ІФНТУНГ,  м. Івано-Франківськ) Проректор з науково-педагогічної роботи проф. Олег Мандрик та голова секції нафтогазової енергетики та енергозбереження проф. Володимир Костишин нагороджують дипломом Боднарук Анастасію (Національний авіаційний університет, м. Київ) Проректор з науково-педагогічної роботи проф. Олег Мандрик та голова секції нафтогазової енергетики та енергозбереження проф. Володимир Костишин нагороджують дипломом Саманів Оксану (ІФНТУНГ,  м. Івано-Франківськ) Проректор з науково-педагогічної роботи проф. Олег Мандрик та голова секції нафтогазової енергетики та енергозбереження проф. Володимир Костишин нагороджують грамотою Кісіль Тетяну (Технологічний інститут Східноукраїнський національний університет ім. В.Даля, м. Севєродонецьк) Проректор з науково-педагогічної роботи проф. Олег Мандрик та голова секції економіки обліку, управління та фінансів на підприємствах нафтогазового комплексу України доц. Ірина Перевозова нагороджують дипломами Блищика Артема (Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) та Херович Марію (ІФНТУНГ,  м. Івано-Франківськ) Проректор з науково-педагогічної роботи проф. Олег Мандрик та голова секції економіки обліку, управління та фінансів на підприємствах нафтогазового комплексу України доц. Ірина Перевозова нагороджують грамотою Богославець Олену Проректор з науково-педагогічної роботи проф. Олег Мандрик нагороджує дипломом Антропченко Аліну (Національний авіаційний університет, м. Київ) Проректор з науково-педагогічної роботи проф. Олег Мандрик нагороджує дипломом Позднякову Валерію (Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка,м. Полтава)  Студенти-учасники конференції (м. Київ, Харків, Одеса, Суми, Полтава, Сєверодонецьк, Кременчук) на екскурсії в Карпатах (м. Яремче) разом з керівником групи, секретарем конференції Ларисою Дворською (2 ряд, 3 справа) та доцентом Одеської національної академії харчових технологій Тетяною Дьяченко (2 ряд, 2 справа)

 

News category: 
Українська