Комісія МОН України проводить первинну акредитаційну експертизу магістерської освітньо-кваліфікаційної програми з туризму

11 грудня 2017 року в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 222-л від 09.11.2017 року  «Про проведення акредитаційної експертизи» розпочала роботу комісія з проведення первинної акредитаційної експертизи  освітньо-професійної програми з туризму зі спеціальності 242 – «Туризм» за другим (магістерським) рівнем. До складу комісії увійшли доктор географічних наук, завідувач кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, проф. Любіцева О. О. (голова комісії) та доктор географічних наук, завідувач кафедри туризму та готельного господарства Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки, проф. Ільїн Л. В.

З членами комісії зустрілись проректор з науково-педагогічної роботи ІФНТУНГ, проф. Мандрик О. М. та директор інституту архітектури, будівництва і туризму  Василишин Я. В. Директор  ІАБіТ Василишин Я. В. та завідувач кафедри туризму Архіпова Л. М. забезпечили комісію відповідними документами акредитаційної справи. Експертна комісія працюватиме до 13 грудня.  Ми інформуватимемо про результати експертизи та висновки комісії, на які університет та інститут покладають великі надії. 

News category: 
Українська