Комісія МОН проведе акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми для магістрів спеціальності «Філологія»

20 грудня 2017 року в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 418-л від 14.12.2017 «Про проведення акредитаційної експертизи»  розпочала роботу експертна комісія з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Германська філологія, усний та письмовий переклад з англійської мови зі спеціальності 035 – Філологія» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

До складу комісії увійшли завідувач кафедри германських мов і перекладознавства Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, доктор філологічних наук, проф. Зимомря М. І. (голова комісії) та завідувач кафедри англійської філології та перекладу Житомирського державного університету імені Івана Франка, доктор філологічних наук, доц. Борисенко Н. Д.

Члени комісії у робочому порядку зустрілись з проректором з науково-педагогічної роботи ІФНТУНГ, проф. Мандриком О. М. Відтак завідувач кафедри філології та перекладу, проф. Когут О. В. надала комісії усі необхідні документи акредитаційної справи. 

Експертна комісія працюватиме до 22 грудня. За результатами роботи вона підготує висновок про можливість акредитації освітньо-професійної програми. Ми інформуватимемо про результати експертизи та висновки комісії.

News category: 
Українська