Зустріч з польськими партнерами щодо розширення програми подвійних дипломів, стажування і практики

  12 квітня 2017 року в рамках співпраці між Івано-Франківським національним технічним університетом нафти й газу та Гірничо-металургійної академії імені Станіслава Сташица в Кракові («Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH)», Республіка Польща), відбулася зустріч проректора з науково-педагогічної роботи ІФНТУНГ проф. Олега Мандрика, директора Інституту економіки та управління в НГК проф. Ліліани Гораль та заступника декана факультету управління AGH Даріуша Сала. Під час зустрічі було обговорено ряд дуже важливих питань, а саме, збільшення спеціальностей, студенти яких могли б навчатися за програмою подвійних дипломів, проходити стажування, практики, навчатися у докторантурі.

Інформацію надав  Інститут економіки та управління у нафтогазовому комплексі

   

News category: 
Українська