Звіт всеукраїнського міжвузівського конкурсу-захисту студентських наукових робіт в галузі «Нафтова та газова промисловість»

На базі університету 24-27 березня 2014 р. проведено Всеукраїнський міжвузівський конкурс – захист студентських наукових робіт в галузі «Нафтова та газова промисловість» у п’яти номінаціях, а саме:

 • - нафтогазова інженерія;
 • - транспорт та зберігання нафти і газу;
 • - обладнання нафтогазової галузі;
 • - контроль, вимірювання та технічна діагностика;
 • - нафтогазова енергетика та енергозбереження.

   У конкурсі взяли участь 31 студент з 8 вищих навчальних закладів України, а саме з: Української інженерно-педагогічної академії м. Харків, Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Національного авіаційного університету м. Київ, Одеської національної академії харчових технологій, Сумського державного університету, Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка, Технологічного інституту Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.
   Представлені на конкурс науково-дослідні роботи були спрямовані на дослідження та удосконалення технічних засобів, що використовуються в процесі спорудження та експлуатації нафтових і газових свердловин, при спорудженні пошукових свердловин, вугільних родовищ тощо. Доповіді студентів широко ілюструвалися необхідними матеріалами з використанням сучасних демонстраційних засобів. Кращих студентів було нагороджено дипломами, серед них:

   дипломами I ступеня:

 • Усик Руслан Юрійович, Сердюк Олександр Андрійович – Сумський державний університет.
 • Лапіна Яна Олександрівна, Якименко Марина Вікторівна – Національний авіаційний університет м. Київ.
 • Скрильник Карина Юріївна – Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».
 • Шабалдас Володимир Олександрович – Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.

   дипломамиII ступеня:

 • Бондаренко Юрій Олександрович – Українська інженерно-педагогічна академія м. Харків.
 • Кондусь Владислав Юрійович – Сумський державний університет.
 • Кримов Антон Павлович – Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».
 • Авєркіна Катерина Олександрівна – Технологічний інститут Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля.
 • Лаврик Анна Василівна, Галуга Руслан Михайлович, Воскобойников Олег Сергійович – Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.

   дипломами III ступеня:

 • Головко Сергій Васильович – Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка.
 • Дробязко Марина Олександрівна – Сумський державний університет.
 • Ільченко Марія Володимирівна – Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут.
 • Максим’юк Володимир Васильович, Власійчук Василь Михайлович, Куманець Роман Васильович, Щепанський Михайло Іванович – Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.

   Під час проведення конкурсу учасникам провели екскурсію в Геологічному музеї, ознайомили з експозицією в Інноваційно-виставковому комплексі та у науково-навчальному центрі. Також студенти побували у науково-технічних лабораторіях на кафедрах.
   Конференція завершилась ознайомчою екскурсією у мальовничі куточки Карпат – Яремче та Буковель.

 

 

News category: 
Українська