Звітна конференція Студентського парламенту ІФНТУНГ

Нещодавно відбулась Звітна конференція Студентського парламенту Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, яку щорічно організовує підрозділ.

Зазначимо, Студентський парламент – важливий елемент удосконалення навчально-виховного процесу в університеті, інтеграції до Болонського освітнього простору та побудови громадянського суспільства. Діяльність підрозділу спрямована на інтенсифікацію процесів зростання соціальної активності у студентському середовищі, створення певної студентської спільноти, мобільної до впровадження новітніх проектів та створення якісно нового простору для творчої реалізації студента впродовж його навчання.

Звітуючи, голова Студентського парламенту Маліновська Т.А. зазначила: "Студентський парламент на сьогоднішній день є потужним підрозділом. Це велика робота, яку ми робили протягом останнього часу кожного дня. Глибоко переконана, що закладені традиції слід підтримувати та розвивати. Поряд із цим потрібно впроваджувати нові проекти та заходи для збереження концепції "Авангарду студентського самоврядування".

Загалом, за звітний період Студентський парламент став відігравати важливу роль у студентському житті. Повсякденна робота підрозділу була спрямована на залучення студентів до створення єдиної корпоративної культури університету, на участь у розбудові університету, поширення інформації про заходи, акції, студентсько-наукові конференції, круглі столи тощо. Студентський парламент ІФНТУНГ активно та плідно співпрацює керівництвом університету, відділами університету, Центром культури та дозвілля студентів, Профкомом студентів та іншими підрозділами.

Активна діяльність Студентського парламенту підтверджує його значущість як виконавчого органу студентського самоврядування в ІФНТУНГ.

 

Українська