Засідання Вченої ради університету

30.08.2017 р. 0 9 00 год. в конференцзалі бібліотеки відбулося чергове засідання вченої ради університету з порядком денним:

1. Запровадження експеременту з дуальної освіти в університеті в 2017-2018 н.р.

Доповідач: проректор з НПР проф. Мандрик О. М.

2. Ухвалення робочих навчальних планів окремих спеціальностей на 2017-2018 н.р.

Доповідач: перший проректор проф. Козак Ф. В.

3. Про запровадження системи «антиплагіат» наукових видань університету

Доповідач: проректор з НР проф. Карпаш О. М.

4. Відкриття спеціалізації магістерської підготовки «Технічна діагностика машин та конструкцій» в межах
спеціальності 131 «Прикладна механіка»

Доповідач: проректор з НР проф. Карпаш О. М.

5. Конкурсні справи: на посаду

  • директора інституту післядипломної освіти  - Кісь Святослав Ярославович

Доповідач: зав. ВАіД доц. Процюк В. Р.

6. Рекомендація до зарахування в докторантуру к.т.н., доцента Рибіцького Ігора Володимировича за спеціальністю 185 - нафтогазова інженерія

Доповідач: зав. ВАіД доц. Процюк В. Р.

7. Різне
7.1. Про участь науковців ІФНТУНГ в конференції,  яка проходитиме в Келецькому технологічному університеті (робочі секції: енергетика та енергозбереження, нетрадиційні джерела енергії, будівництво, екологія, інженерія навколишнього середовища)
7.2. Про затвердження переліку наукових робіт та науково-технічних і експериментальних розробок, що подані перший етап конкурсу молодих вчених та пропонуються до виконання за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, починаючи з 2017 р.
7.3. Внесення змін до РНП освітнього рівня бакалавра за спеціальністю «Нафтогазова інженерія та технології»; вивчення української мови студентами-іноземцями.

  

News category: 
Українська