Завершується акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Бізнес-економіка»

У п’ятницю, 26 жовтня, завершує роботу експертна комісія з проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Бізнес-економіка» спеціальності 051 «Економіка» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти (комісія працює від середи, 24 жовтня 2018 року).

▪ Голова експертної комісії — Козик Василь Васильович (завідувач кафедри економіки підприємства та інвестицій Національного університету «Львівська політехніка», к.е.н., проф., голови комісії).

▪ Член експертної комісії — Батенко Людмила Павлівна  (професор кафедри стратегії бізнесу Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», к.е.н., проф.).

Комісія працювала плідно й скрупульозно. В рамках її роботи, окрім обов’язкових елементів процедури акредитаційної експертизи, експертами запропоновані змістовні зауваження та пропозиції, які допоможуть удосконалити навчальний процес за освітньо-професійною програмою «Бізнес-економіка» спеціальності 051 «Економіка».

В останній день роботи, 26 жовтня, комісією сформований відповідний експертний висновок, який представлено для ознайомлення керівництву університету та буде подано до Міністерства освіти і науки України.

Українська