Завершилась акредитація освітньо-професійної програми «Інженерія програмного забезпечення»

Протягом трьох днів, 23-25 жовтня, в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1583-л від 19.10.2018 р. працювала комісія з проведення первинної акредитаційної експертизи  підготовки магістрів освітньо-професійної програми «Інженерія програмного забезпечення» спеціальності
121 «Інженерія програмного забезпечення»
.

Авторитетні члени комісії:

▪ доктор технічних наук, декан факультету інформаційних технологій  Національного технічного  університету «Дніпровська політехніка», проф. Алексеєв Михайло Олександрович  (голова експертної комісії).

▪ доктор технічних наук, завідувач кафедри програмного забезпечення Національного університету «Львівська політехніка», проф. Яковина Віталій Степанович.

Комісія дійшла висновку, що підготовка магістрів освітньо-професійної програми «Інженерія програмного забезпечення» спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» забезпечена необхідними стандартами вищого навчального закладу і відповідає вимогам МОНУ. Зміст підготовки студентів, організація навчального процесу здатні забезпечувати рівень підготовки фахівців з дотриманням державних гарантій якості освіти.

Крім того, експертна комісія констатує, що кадрове забезпечення підготовки магістрів освітньо-професійної програми «Інженерія програмного забезпечення» спеціальності
121 «Інженерія програмного забезпечення» в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу відповідає державним акредитаційним вимогам щодо надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності (постанова КМУ від 30.11.2015 № 1187 із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ № 347 від10.05.2018 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності»).

Із експертними висновками можете ознайомитись тут.

Українська