Завершилась акредитація освітньо-професійної програми «Обладнання нафтових і газових промислів»

В Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу 3 грудня 2018 року згідно наказу Міністерства освіти і науки України від  27 листопада 2018 року № 2073-л від 27.11.2018р.  «Про проведення акредитаційної експертизи» розпочала роботу експертна комісія з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Обладнання нафтових і газових промислів» зі спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та технології» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Акредитація відбувається згідно Закону України «Про вищу освіту» та постанови КМУ «Про затвердження положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах».

Експертна комісія Міністерства освіти і науки України працювала у складі:

голови комісії: Савика Василя Миколайовича - заступника директора Навчально-наукового інституту нафти і газу Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, кандидата технічних наук;

експерта: Тітлова Олександра Сергійовича - завідувача кафедрою теплоенергетики і трубопровідного транспорту енергоносіїв Одеської національної академії харчових технологій, доктора технічних наук, професора.

Робота експертної комісії тривала до 5 грудня 2018 року включно.

Комісія дійшла висновку, що кадрове забезпечення підготовки магістрів освітньо-професійної програми «Обладнання нафтових і газових промислів» спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та технології» в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу відповідає державним акредитаційним вимогам щодо надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності (постанова КМУ від 30.11.2015 № 1187 із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ № 347 від10.05.2018 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності»). Зміст підготовки студентів, організація навчального процесу здатні забезпечувати рівень підготовки фахівців з дотриманням державних гарантій якості освіти.

Українська