В ІФНТУНГ обговорили проблеми та перспективи комерціалізації результатів науково-дослідних робіт

В Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу відбувся Круглий стіл «Науково-дослідні розробки: сучасні вимоги, оцінка ефективності, комерціалізація», який  вперше пройшов у форматі науково-прикладних платформ. Науковий захід стартував 13 березня за підтримки Міністерства освіти і науки України, Академії економічних наук України, Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Херсонського державного університету, Секретаріату науково-технічної ради Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», Асоціації міст України та Асоціації маркетингу в Україні.

Науковий форум об'єднав своєю проблематикою представників підприємств, органів державного і місцевого самоврядування, об’єднаних територіальних громад, громадських та професійних організацій, підприємств, докторантів, аспірантів, викладачів ЗВО, працівників академічних наукових організацій, фінансових та інших установ.

Розпочинаючи захід, модератор, завідувач кафедри підприємництва та маркетингу ІФНТУНГ І. В. Перевозова одразу ж окреслила основну мету зустрічі: «Ми хочемо оцінити прикладний характер тих наукових досліджень, які здійснюються різними закладами вищої освіти та знайти їхні можливі точки синергії.  Визначити користь, яку ми можемо  принести не тільки внутрішніми розробками, але і для міста, області, конкретних ОТГ та держави загалом».

Відзначимо, що тематика заходу й очікувані напрацювання є справді актуальними та важливими, адже високі показники конкурентоспроможності економіки будь-якої держави великою мірою залежать від її інноваційного розвитку та від залучення інтелектуального потенціалу суспільства.

На цьому вдало наголосив ректор університету, академік НАНУ Є. І. Крижанівський, вітаючи учасників Круглого столу: «Тішить те, що сьогодні в ІФНТУНГ зібралось багато людей, які справді хочуть докласти зусилля, щоб вирішити означені проблеми. Мета нашого заходу - поєднати економіку та науку України для того, щоб якомога більше остання своїми результатами могла позитивно впливати на розвиток економіки. В час кардинальних реформ у державі це набуло особливої актуальності. Так, мимоволі пригадується відома цитата Чернишева - «Тільки та теорія претендує на наукові знання, яка вказує шлях практиці». І на мою думку, ми тут зібрались саме для того, щоб вказати шлях для практичного вирішення окремих питань як на місцевому, так і на загальнодержавному рівні. Аналізуючи проблеми, які мають місце в державі, випливає одна з найважливіших і над вирішенням якої ми працюємо уже тривалий час  – це енергодефіцит. Так, з одного боку є великий дефіцит у секторі споживання, а з іншого – є великі напрацювання в науці! І наше завдання – вирішити цю проблему! Сподіваюсь, що в цьому напрямі ми вдало використаємо існуючий досвід та інтелектуальні напрацювання».

В заході також взяв участь голова Секретаріату науково-технічної ради Групи компаній «Нафтогаз України», випускник ІФНТУНГ і голова організаційного комітету проведення круглого столу О. М. Ковалко, який привітав учасників заходу та виступив із доповіддю «Інноваційний розвиток ПАТ «НАК «Нафтогаз України»: науковий супровід та забезпечення», в якій Олександр Михайлович закликав науковців до формування бази знань, щоб об'єднати наукові розробки та показати прикладний аспект.

Про потужний інтелектуальний потенціал ІФНТУНГ для розвитку нафтогазової галузі розповів проректор з наукової роботи І. І. Чудик. З актуальними проблемами комерціалізації інтелектуальної власності закладів вищої освіти та з досягненнями ІФНТУНГ у цій сфері ознайомила присутніх проректор з науково-педагогічної роботи Л. Т. Гораль. Про вагомі результати науково-дослідної роботи ІФНТУНГ для потреб ОТГ та тісну співпрацю з територіальними громадами розповів виконавчий директор регіонального відділення Асоціації міст України Ю. Д. Стефанчук. З результатами співпраці міської ради та університету ознайомили радники міського голови Івано-Франківська Р. Р. Харук, О. О. Білоус, Н. Ю. Гречаник.  

Своїми науковими розробками та досягненнями,  а також пропозиціями співпраці поділились відомі науковці провідних ЗВО України: професор кафедри міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи В. О. Бабенко (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна), професор кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою Ю. Д. Костін (Харківський національний університет радіоелектроніки), завідувач кафедри економіки , фінансів і підприємництва А. С. Мохненко (Херсонський державний університет), завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Н. А. Хрущ, завідувач кафедри автоматизованих систем і моделювання в економіці П. М. Григорук (Хмельницький національний університет), доцент кафедри фінансів Т. Й. Сус (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника») та ін.

Визначаючи шляхи співпраці між університетами України щодо комерціалізації НДР, модератор заходу Ірина Перевозова відзначила: «Для вирішення означених проблем необхідна консолідація, в першу чергу, закладів вищої освіти та науково-дослідних установ! Також потрібно об'єднати зусилля як державних інституцій, так і представників бізнесової та виробничої сфери. Над цим ми спільно з науковцями інших університетів будемо працювати!».

Відзначимо, що круглий стіл проходив у форматі науково-прикладних платформ з формуванням зворотного зв`язку задля узагальнення досвіду комерціалізації НДР, формування варіантів практичної їх реалізації для ОТГ, підприємництва, зокрема для підприємств групи Нафтогаз, розроблення рекомендацій щодо проведення оцінки ефективності НДР тощо та формування єдиного простору-каталізатору для подальшого розвитку.

Тематичні напрями науково-прикладних платформ:

  • Комерціалізація та оцінка ефективності НДР
  • Особливості НДР на підприємствах групи Нафтогаз
  • Інноваційно-інвестиційні технології для розвитку ОТГ
  • НДР в підприємництві (виробнича сфера, готельно-ресторанний бізнес, медична сфера, агросфера, тощо)
  • Науково-практичні дослідження в міжнародній електронній комерції
  • Ефективність НДР в питаннях державного фінансового аудиту
  • Захист та оформлення інтелектуальних прав

 

Українська