В ІНСТИТУТІ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ СТАРТУВАЛА ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ

 

 

Сьогодні, 11 квітня 2019 р., в Івано-Франківському національному технічному університеті  нафти і газу розпочала роботу Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Економіко-управлінські аспекти трансформації та інноваційного розвитку галузевих і регіональних суспільних систем в сучасних умовах». 

 

Конференція проходить на базі Інституту економіки та менеджменту. Науковий захід відбувається за організації  та підтримки Міністерства освіти і науки України, Івано-Франківської обласної ради, Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, ДВНЗ «Придніпровська  державна академія будівництва та архітектури», Дніпровського державного аграрно-економічного університету, ДУ «Інститут регіональних досліджень   ім. М. І. Долішнього НАН України»Класичного приватного університету, Миколаївського національного аграрного університету

Учасників конференції привітав академік НАН України, ректор ІФНТУНГ Крижанівський Євстахій Іванович, який наголосив на необхідності консолідації зусиль наукової економічної спільноти задля вирішення актуальних проблем економічного розвитку країни.

Проректор з науково-педагогічної роботи ІФНТУНГ Гораль Ліліана Тарасівна акцентувала увагу на важливості якнайширшого залучення студентської молоді до наукових досліджень процесів трансформації та інноваційного розвитку економічних систем.

З привітальним словом виступив директор Інституту економіки та менеджменту Дзьоба Олег Григорович та зазначив, що метою конференції єнауковий  пошук, узагальнення та формування рекомендацій щодо можливих шляхів вирішення основних проблем розробки, вдосконалення та впровадження сучасних управлінських технологій в умовах трансформації соціально-економічних відносин.

Також учасників конференції привітала завідувачка кафедри теорії економіки та управління Сімків Лілія Євгенівна й наголосила на актуальності досліджень соціально-економічного розвитку територіальних громад, діяльності суб’єктів господарювання, тенденцій транскордонного співробітництва, інтеграції освіти, науки та бізнесу.

На конференцію було заявлено понад 100 доповідей з різних університетів, наукових установ та організацій за такими тематичними напрямами:«Управління розвитком соціально-економічних систем мікро-, мезо- та макрорівня в умовах трансформаційної економіки», «Стратегічні засади соціально-економічного розвитку регіону», «Теоретико-методичні аспекти управління суб’єктами господарювання», «Проблеми і перспективи розвитку криптовалют, блокчейну, електронного бізнесу та соціальних мереж», «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит: національні особливості та світові тенденції», «Сучасні тенденції розвитку транскордонного співробітництва в Україні», «Економіка природокористування та сучасні проблеми охорони навколишнього середовища», «Інтеграція освіти, науки, бізнесу, держави та суспільства в умовах глобального поступу».  Варто також відзначити активну участь молодих науковців та студентів.

 Під час конференції проведено Інтернет-дискусію, в якій взяли активну участь науковці з різних навчальних закладів та установ України, серед яких Миколаївський національний аграрний університет, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», Класичний приватний університет, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ДВНЗ «Придніпровська  державна академія будівництва та архітектури», ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України», МОН України, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, Чортківський навчально-науковий  інститут підприємництва і бізнесу Тернопільського національного економічного університету, Харківський національний університет міського господарства, Чернігівський національний технологічний університет, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, Львівський державний університет внутрішніх справ, АТ «Укргазвидобування», Український науково-дослідний інститут природних газів АТ «Укргазвидобування», Івано-Франківська обласна рада, Запорізька  обласна державна  адміністрація, Івано-Франківський Центр розвитку місцевого самоврядування.

Бажаємо учасникам конференції плідної роботи та подальших наукових здобутків!

 

*При копіюванні матеріалів активне посилання на сайт обов’язкове: http://nung.edu.ua/

Українська