Акредитація освітньо-професійної програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

03 - 05 червня 2019 р. в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 754-л від 29.05.2019 р., працювала комісія з проведення первинної акредитаційної експертизи  підготовки бакалаврів освітньо-професійної програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Авторитетні члени комісії – завідувач кафедри електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту Вінницького національного технічного університету, доктор технічних наук, професор Бурбело Михайло Йосипович (голова експертної комісії) й завідувач кафедри електроенергетики та систем управління  Інституту енергетики та систем керування Національного університету «Львівська політехніка», доктор технічних наук, професор Сегеда Михайло Станкович дійшли висновку, що підготовка бакалаврів освітньо-професійної програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» забезпечена необхідними стандартами вищого навчального закладу й відповідає вимогам МОНУ. Зміст підготовки студентів, організація навчального процесу здатні забезпечувати рівень підготовки фахівців із дотриманням державних гарантій якості освіти.

Крім того, експертна комісія констатує, що кадрове забезпечення підготовки бакалаврів освітньо-професійної програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»  в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу відповідає державним акредитаційним вимогам щодо надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності (постанова КМУ від 30.11.2015 № 1187 зі змінами, внесеними згідно з постановою КМУ № 347 від 10.05.2018 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності»).

З висновками комісії можна ознайомитись за посиланням: 

Українська