Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми "Видобування нафти і газу"

З 17 по 19 грудня 2018 року в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 2865-л від 07 грудня 2018 р. «Про проведення акредитаційної експертизи» та пункту 4 Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах» працювала експертна комісія з проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Видобування нафти і газу зі спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технології за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Експертна комісія у складі:

Голови експертної комісії,  завідувача кафедри видобування нафти, газу та конденсату Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», доктора технічних наук, професора Фика Іллі Михайловича.

– Експерта, професор кафедри теплоенергетики та  трубопровідного транспорту енергоносіїв Одеської національної академії харчових технологій, доктора технічних наук, професора Дорошенка Володимира Михайловича.

Комісія дійшла висновку, що кадрове забезпечення підготовки магістрів освітньо-професійної програми Видобування нафти і газу зі спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технології в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу відповідає державним акредитаційним вимогам щодо надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності (постанова КМУ від 30.11.2015 № 1187 із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ № 347 від 10.05.2018 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності»).

Зміст підготовки студентів, організація навчального процесу здатні забезпечувати рівень підготовки фахівців із дотриманням державних гарантій якості освіти.

 

 

 

Українська