Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології"

З 17 по 19 грудня 2018 року в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 2743-л від 07 грудня 2018 р. «Про проведення акредитаційної експертизи» та пункту 4 Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах» працювала експертна комісія з проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Експертна комісія у складі:

Голови експертної комісії,  завідувача кафедри системотехніки Харківського національного університету радіоелектроніки, доктора технічних наук, професора Гребенніка Ігора Валерійовича.

– Експерта, завідувача кафедри комп’ютерних систем управління Вінницького національного технічного університету, доктора технічних наук, професора  Дубового Володимира Михайловича.

Комісія дійшла висновку, що кадрове забезпечення підготовки магістрів освітньо-професійної програми «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу відповідає державним акредитаційним вимогам щодо надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності (постанова КМУ від 30.11.2015 № 1187 із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ № 347 від 10.05.2018 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності»).

Зміст підготовки студентів, організація навчального процесу здатні забезпечувати рівень підготовки фахівців із дотриманням державних гарантій якості освіти.

Українська