Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Оцінка землі та нерухомого майна»

З 12 по 14 грудня  2018 р. в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №2305-л від 28.11.2018 р., працювала експертна комісія з проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Оцінка землі та нерухомого майна» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

До складу комісії входили:

Ступень Михайло Григорович – декан землевпорядного факультету Львівського національного аграрного університету, доктор економічних наук, професор, голова комісії;

Євсюков Тарас Олексійович – декан землевпорядного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор економічних наук, доцент.

Комісія дійшла висновку, що кадрове забезпечення підготовки магістрів освітньо-професійної програми «Оцінка землі та нерухомого майна» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу відповідає державним акредитаційним вимогам щодо надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності (постанова КМУ від 30.11.2015 № 1187 із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ № 347 від 10.05.2018 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності»).

Зміст підготовки студентів, організація навчального процесу здатні забезпечувати рівень підготовки фахівців із дотриманням державних гарантій якості освіти.

Українська