Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Архітектура та містобудування»

З 17 по 19 грудня  2018 р. в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №2813-л від 07.12.2018 р., працювала експертна комісія з проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Архітектура та містобудування» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

До складу комісії входили:

Тімохін Віктор Олександрович – завідувач кафедри дизайну архітектурного середовища Київського національного університету архітектури і будівництва, доктор архітектури, професор, голова комісії;

Каменський Владислав Іванович – доцент кафедри містобудування та урбаністики Харківського національного університету будівництва і архітектури, кандидат архітектури.

Комісія дійшла висновку, що кадрове забезпечення підготовки магістрів освітньо-професійної програми «Архітектура та містобудування» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу відповідає державним акредитаційним вимогам щодо надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності (постанова КМУ від 30.11.2015 № 1187 із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ № 347 від 10.05.2018 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності»).

Зміст підготовки студентів, організація навчального процесу здатні забезпечувати рівень підготовки фахівців із дотриманням державних гарантій якості освіти.

- Висновок експертної комісії з первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійних програми «Архітектура та містобудування»

 

Українська