Доктор економічних наук

Гораль Ліліана Тарасівна

Ліліана Гораль є фахівцем високого рівня з економіки підприємств та управління регіональним розвитком. Нею розроблено близько 20 навчальних курсів, з економіки, страхування та інноваційного розвитку підприємств (зокрема підприємств нафтогазового комплексу). Останнім часом наукові інтереси стосуються підвищення конкурентоздатності енергетичних підприємств та соціально-економічного розвитку регіонів, через створення кластерних структур та хабів. Є успішним керівником аспірантури. Під її керівництвом захищено 7 кандидатських і 1 докторська дисертація.

Українська

Кінаш Ірина Петрівна

Дисципліни, які викладає Менеджмент і підприємництво, менеджмент і адміністрування (блок управління персоналом); публічне адміністрування, стратегія сталого розвитку
Українська

Полянська Алла Степанівна

Дисципліни, які викладає: Логістика, менеджмент, управління потенціалом підприємства, зовнішньоекономічна діяльність
Сфера наукових інтересів:
Українська

Перевозова Ірина Володимирівна

Дисципліни, які викладає:

Основи бізнесу, Основи маркетингової діяльності, Бізнес-діагностика, Управління витратами в підприємництві, Маркетингові дослідження, Конфлікт-консалтинг та медіація, Підприємницька діяльність, Стратегічний маркетинг, Методологія фундаментальних та прикладних досліджень в економіці, Управлінський облік, Управлінський консалтинг, Управління підприємницькими проектами

Українська

Запухляк Іванна Богданівна

Дисципліни, які викладає
Управління проєктами, інформаційна підтримка управління соціально-економічними системами, зовнішньоекономічна діяльність підприємств, управління проектною діяльністю, викладацька практика
Українська

Кісь Святослав Ярославович

Дисципліни, які викладає:

інституційна економіка; історія економіки та економічної думки

Сфера наукових інтересів:

Українська

Зелінська Галина Олексіївна

Сфера наукових інтересів: Формування та використання людського капіталу, формування та становлення регіонального освітнього менеджменту
Українська