Доктор економічних наук

Полянська Алла Степанівна

Дисципліни, які викладає: логістика; менеджмент; управління потенціалом підприємства; зовнішньоекономічна діяльність
Сфера наукових інтересів:
Українська

Перевозова Ірина Володимирівна

Дисципліни, які викладає:

Податковий аудит, Судово-бухгалтерська експертиза, Організація обліку, Фінансовий аналіз, Управління витратами

Сфера наукових інтересів:

Економічна експертиза,організація обліку контролю і аналізу,фінансовий аналіз

Email:

Українська

Запухляк Іванна Богданівна

Сфера наукових інтересів: Управління розвитком потенціалу енергозбереження газотранспортних підприємств
Українська

Кісь Святослав Ярославович

Дисципліни, які викладає:

інституційна економіка; історія економіки та економічної думки

Сфера наукових інтересів:

Українська

Зелінська Галина Олексіївна

Сфера наукових інтересів: Формування та використання людського капіталу, формування та становлення регіонального освітнього менеджменту
Українська