Кандидат геолого-мінералогічних наук

Жученко Галина Олексіївна

   Напрямки наукових досліджень –проблеми нафтогазоносних територій, пошуки перспективних нафтогазоносних об’єктів, уточнення геологічної будови Карпатського регіону.
   Найважливіші наукові і методичні розробки:

Українська

Гоптарьова Наталія Вікторівна

Напрямки наукових досліджень – геологія і геоморфологія, геотектоніка, геолого-фізичні чинники деформаційних процесів породних масивів та їх вплив на розробку нафтогазових родовищ Внутрішньої зони Передкарпатського прогину.
Найважливіші наукові і методичні роботи:

Українська

Горванко Галина Денисівна

Напрямки наукових досліджень - літологія і петрографія.

Найважливіші наукові і методичні розробки:

  • Монография. Антропоген Закарпатья. О.М. Адаменко, Г.Д. Гродецкая. – Кишинев: “Штиинца”, 1987.

Українська

Поплюйко Анатолій Георгійович

Напрямки наукових досліджень – інформаційно-комп’ютерні технології в геології, прогнозна оцінка перспектив нафтогазоносності, резервуари нафти і газу.

Найважливіші наукові і методичні розробки:

Українська

Дубей Наталія Володимирівна

Веде дисципліну “Основи гідрогеології та інженерної геології”, лабораторні заняття з дисциплін «Нафтогазові родовища та підземні сховища газу України», «Прогнозуванн нафтогазоносності надр».

Напрям наукових досліджень: особливості створення та експлуатації підземних сховищ газу в умовах неоднорідних колекторів.

Українська

Мончак Лев Савович

Читає лекції з дисциплін “Геологія нафти і газу” та “Прикладна геохімія нафти і газу”.

Напрями наукових досліджень: виділення локальних нафтогазопошукових об’єктів; геодинамічний розвиток Карпатського регіону.

Українська

Ляху Михайло Васильович

Проводить навчальні заняття з дисциплін “Підрахунок запасів нафти і газу”, “Нафтогазова гідрогеологія”.

Напрями наукових досліджень: прогнозування, кількісна оцінка пластових (порових) тисків упластах-колекторах за даними геофізичних досліджень в свердловинах; оцінка перспектив нафтогазоносності надр за гідрогеологічними критеріями.

Українська