ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція «ГАЗОГІДРАТИ ТА ІНШІ АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ГАЗУ»

Середа, 12 Грудень, 2018 - 09:00 до П'ятниця, 14 Грудень, 2018 - 16:15

III International Scientific and Technical Conference

«GAZ-HYDRATES AND OTHER

ALTERNATIVE GAS SOURCES»

December 12-14, 2018, Ivano-Frankivsk

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі третьої міжнародної науково-технічної конференції «Газогідрати та інші альтернативні джерела газу», яка проходитиме з 12 по 14 грудня в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу (м. Івано-Франківськ, Україна).

Метою конференції є висвітлення нових теоретичних і прикладних результатів досліджень щодо утворення, видобування та транспортування газогідратів; обмін інформацією та досвідом в отриманні та використанні  газу із альтернативних джерел.

 

Інформаційне повідомлення          -  Information bulletin

Реєстраційна форма                      - Registration form

Програма конференції                      - Programme conference

Матеріали конфереції                    

Тематика конференції

Науково - організаційний комітет

Запрошені іноземні учасники

Контрольні дати

Організаційний внесок

Порядок роботи конференції

Адреса оргкомітету

Оформлення матеріалів

 

1. Кінетика утворення газогідратів / Kinetics of the formation of gas-hydrates.

2. Геологія газогідратних покладів / Geology of gas-hydrate deposits.

3. Технології видобування, транспортування та використання  газогідратів / Technologies for production, transportation and use of gas-hydrates.

4. Розробка нетрадиційних покладів газу / Development of unconventional gas deposits.

5. Технології отримання і використання  біогазу / Technologies for getting and use of biogas

До участі в конференції запрошуються вчені та фахівці академічних, науково-дослідних і проектних інститутів, вищих навчальних закладів, геологорозвідувальних, бурових, видобувних, газонафтотранспортних підприємств та підприємств зберігання нафти і газу України та світу.

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська.
 

академік НАНУ, проф. Крижанівський Є.І., ректор ІФНТУНГ, голова оргкомітету;

доц. Витязь О.Ю., директор інституту нафтогазової інженерії ІФНТУНГ, заступник голови;

проф. Чудик І.І., проректор з наукової роботи ІФНТУНГ;

проф. Мандрик О.М., проректор з науково-педагогічної роботи ІФНТУНГ;

проф. Рафал Вішньовський, декан факультету Буріння, нафти і газу Гірничо-металургійної академії ім. С. Сташица (Республіка Польща);

проф. Бондаренко В.І., завідувач кафедри підземної розробки родовищ Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»;

проф. Павленко А.М., завідувач кафедри відновлювальної енергетики, енергоефективних споруд та інженерних мереж ІФНТУНГ;

проф. Зоценко М.Л., завідувач кафедри видобування нафти і газу та геотехніки Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;

проф. Кондрат О.Р., завідувач кафедри видобування нафти і газу ІФНТУНГ;

доц. Фем’як Я.М., завідувач кафедри буріння свердловин ІФНТУНГ;

проф. Жук Г.В., заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу переробки і транспорту природного газу Інституту газу НАН України;

проф. Клименко В.В., професор кафедри електротехнічних систем та енергетичного менеджменту Центральноукраїнського національного технічного університету;

доц. Овецький С.О., доцент кафедри видобування нафти і газу ІФНТУНГ;

доц. Грицанчук А.В., доцент кафедри видобування нафти і газу ІФНТУНГ;

ас. Дремлюх Н.С., асистент кафедри видобування нафти і газу ІФНТУНГ.

 

Запрошені іноземні учасники

Гірничо-металургійна академія ім. С. Сташиця в Кракові (Республіка Польща)

Технічний університет,  м. Кошице (Словаччина)

Технічний університет (VSB – TUO), м. Острава (Чехія)

Університет Мішкольца  (Угорщина)

Університет нафти і газу м. Плоєшті (Румунія)

Інституту океанології НАН Болгарії (Республіка Болгарія)

Університету «Вікторія» (Австралія)

 

Подання заявки на участь             –  до 20.11.2018 р.

Представлення тез доповідей       –  до 26.11.2018 р.

Оплата за участь у конференції    –  до 26.11.2018 р.

 

Організаційний внесок:

Організаційний внесок для учасників: від виробничих підприємств – 1500 грн., від навчально-наукових закладів – 300 грн., для іноземних громадян – 100 у. о. Дистанційна участь – 200 грн.

Рекомендований обсяг тез – до 2-х сторінок разом з ілюстраціями.

БЕЗКОШТОВНО для аспірантів та докторантів за умови одноосібної участі.

У вартість реєстраційного внеску входить часткове покриття витрат на проведення та технічну підтримку конференції, друк матеріалів, обіди, культурна програма, тощо.

В організаційний внесок за дистанційної участі входить публікація в збірнику матеріалів конференції, що надсилається протягом місяця після закінчення конференції за рахунок отримувача.

Програма і матеріали конференції будуть видані учасникам при реєстрації. Матеріали для друку слід оформити відповідно до вимог. Кращі доповіді (за умови виступу з доповіддю) за рекомендацією секцій та оргкомітету будуть надруковані у фахових виданнях ІФНТУНГ безкоштовно (оформлені згідно вимог видання).

Проїзд та проживання учасники конференції оплачують окремо.

Форму оплати участі погоджуйте з оргкомітетом.

 

14.00 – 16.00 Прибуття, поселення, реєстрація учасників

13 грудня 2018 року

09.00 – 10.30 Прибуття, поселення, реєстрація учасників

10.30 – 11.00 Урочисте відкриття

11.00 – 13.00 Пленарне засідання

14.00 – 17.00 Секційні засідання

14 грудня 2018 року

09.00 – 10.00 Екскурсія Геологічним музеєм ІФНТУНГ

10.00 – 12.00 Підсумкове засідання

12.00 –  Від’їзд учасників

 

Адреса оргкомітету: Івано-Франківський націо-нальний технічний університет нафти і газу, вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, 76019, Україна.

Тел.:   (+38 0342) 72-71-82  

Моб. тел. +380990959317 (Витязь Олег Юлійович), +380664940095 (Грицанчук Андрій Валентинович)   

Факс: (+38 0342) 54-71-39

E-mail: conf.hydrate.2018@gmail.com

Оформлення матеріалів

1. Рекомендований обсяг тез разом з ілюстраціями – до 2- х сторінок.

1.2. Текст набирається у редакторі Microsoft Word 97-2003, 2007 на аркуші формату 210х297 мм, поля (мм): верхнє – 20, нижнє – 25, внутрішнє – 30, зовнішнє – 15.

2. Основний текст набирається наступним чином:

2.1. Стиль «обычный», гарнітура Times New Roman (Сyr), кегля 11, абзац – 7,5 мм, між рядковий інтервал 0,85.

2.2.Порядок набору: УДК (Times New Roman (Сyr), кегля 11, без абзацу, вирівнювання – зліва). Назва статті (Arial (Сyr), кегля 14, bold, прописом, без абзацу, вирівнювання – по центру, відбивки знизу і зверху 9 пт). Ініціали, прізвище автора (співавторів) (Times New Roman (Сyr), кегля 11, bold italic, без абзацу, вирівнювання – по центру). Назва організації, її повна поштова адреса, адреса електронної пошти (Times New Roman (Сyr), кегля 11, italic, без абзацу, вирівнювання – по центру, відбивка знизу – 12 пт).

2.3. Відбивка по тексту не використовується за винятком підрозділів статті (підрозділи, підпункти відділюються відбивками «перед» – 9, «після» – 6).

3. Для набирання формул використовується вбудований в Microsoft Office редактор формул Equation v.3.0. Стиль: Text – Times New Roman (Сyr), Function – Times New Roman (Сyr), italic, Variable – Times New Roman (Сyr), italic, L.G.Greek – Symbol, italic, Symbol – Symbol, italic, Matryx/Vector – Times New Roman (Сyr), Number – Times New Roman (Сyr). Розміри: Full – 11, Subscript/Superscript – 8, Sub-Subscript/Superscript – 8, Symbol – 14, Sub-Symbol – 10. Для наочності рекомендується формули відділяти відбивками зверху та знизу – 6 пт. Формули компонуються так, щоб вони вміщалися в рядок 80 мм.

4. Таблиці повинні бути складені лаконічно та зрозуміло. Назва таблиці: Times New Roman (Сyr), кегля 11, bold, без абзацу, вирівнювання – по центру, відбивка знизу та зверху – 6 пт. Таблиці компонуються так, щоб вони вміщалися в рядок 80 мм або 165 мм.

5. Ілюстрації повинні бути виконані у растровому (векторному) форматі (BMP, TIF, JPG, GIF, CDR) і додаватися окремим файлом. Забороняється використовувати графічний редактор MS WORD! Ілюстрації типу фотографій повинні бути відскановані з роздільною здатністю не менше 400 dpi або додаватися в оригіналі. Підпис до ілюстрації: Times New Roman (Сyr), кегля 10, bold, без абзацу, вирівнювання – по центру. Написи на ілюстраціях виконуються гарнітурою Arial

6. Використані автором літературні джерела наводяться загальними списком в кінці статті.