Завершилась акредитація освітньо-професійної програми «Комп’ютерна інженерія»

П'ятниця, 7 Грудень, 2018 - 16:15

В Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу 5 грудня 2018 року згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 28.11.2018 р. № 2129-л «Про проведення акредитаційної експертизи» розпочала роботу експертна комісія з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Комп’ютерна інженерія» зі спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Акредитація відбувається згідно Закону України «Про вищу освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах»

Експертна комісія Міністерства освіти і науки України працювала у складі:

голови комісії: Алексєєва Михайла Олександровича - доктора технічних наук, професора, декана факультету інформаційних технологій, професора кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем  Національного технічного  університету «Дніпровська політехніка»;

експерта: Кулакова Юрія Олексійовича - Кулакова Юрія Олексійовича - доктора технічних наук, професора, професора кафедри обчислювальної техніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Кулакова Юрія Олексійовича - доктора технічних наук, професора, професора кафедри обчислювальної техніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,

Робота експертної комісії тривала до 7 грудня 2018 року включно.

Комісія дійшла висновку, що кадрове забезпечення підготовки магістрів освітньо-професійної програми «Комп’ютерна інженерія» спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу відповідає державним акредитаційним вимогам щодо надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності (постанова КМУ від 30.11.2015 № 1187 із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ № 347 від10.05.2018 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності»). Зміст підготовки студентів, організація навчального процесу здатні забезпечувати рівень підготовки фахівців з дотриманням державних гарантій якості освіти.

ВИСНОВОК експертної комісії іністерства освіти і науки України з проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Комп’ютерна інженерія» спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» галузі знань 12 «Інформаційні технології» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу.