Акредитація освітньо-професійної програми «Обладнання нафтових і газових промислів»

Середа, 26 Червень, 2019 - 13:45

В Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу 24 червня 2019 року, згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 12 червня 2019 року № 831-л «Про проведення акредитаційної експертизи», розпочала роботу експертна комісія з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Обладнання нафтових і газових промислів» зі спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та технології» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. Акредитація відбувається згідно Закону України «Про вищу освіту» та постанови КМУ «Про затвердження положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах».

Експертна комісія Міністерства освіти і науки України працювала у складі голови комісії Тітлова Олександра Сергійовича, завідувача кафедри теплоенергетики і трубопровідного транспорту енергоносіїв Одеської національної академії харчових технологій, доктора технічних наук, професора та експерта Болонного Василя Тарасовича, заступника директора з навчальної роботи Дрогобицького коледжу нафти і газу, кандидата технічних наук, доцента.

Робота експертної комісії тривала до 26 червня 2019 року включно.

Комісія дійшла висновку, що кадрове забезпечення підготовки бакалаврів освітньо-професійної програми «Обладнання нафтових і газових промислів» спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та технології» в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу відповідає державним акредитаційним вимогам щодо надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності (постанова КМУ від 30.11.2015 № 1187 із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ № 347 від10.05.2018 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності»). Зміст підготовки студентів, організація навчального процесу здатні забезпечувати рівень підготовки фахівців з дотриманням державних гарантій якості освіти.