Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми "Фінанси, банківська справа та страхування"

Понеділок, 24 Червень, 2019 - 19:30

В Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу 24 червня 2019 року згідно наказу №838-и від 12.06.2019 р. розпочала роботу експертна комісія з метою проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Фінанси, банківська справа та страхування" зі спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

Акредитація відбувається згідно Закону України «Про вищу освіту» та постанови КМУ «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах».

До складу комісії входять: Кнейслер Ольга Володимирівна - завідувач кафедри фінансового менеджменту та страхування Тернопільського національного економічного університету, доктор економічних наук, професор, голова комісії; Рогов Георгій Костянтинович - завідувач кафедри фінансів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, доктор економічних наук, професор.
25.06.2019 р., відбулася робоча зустріч акретидаційної комісії спеціальності 072- "Фінанси,банківська справа та страхування" з першим проректором, проф. Мандриком О. М. Було обговорено відповідність загальноуніверситетських показників умовам акредитації освітньої програми.

Також члени акредитаційної комісії були присутні при написанні студентами 4-го курсу державного іспиту з  дисципліни "Страхові послуги" та ККР. 

26.06.2019 експертна комісія з питань акредитації освітньо-професійної програми "Фінанси, банківська справа та страхування" продовжила роботу на кафедрі фінансів. За результатами роботи  комісією  складено і підписано експертний висновок про можливість акредитації  даної освітньо-професійної програми, який оприлюднено на сайті університету.

Щиро дякуємо професору Кнейслер О. В. та професору Рогову Г. К. за проведену детальну експертизу відповідності показників діяльності кафедри та університету до нормативних.

.