Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Буріння нафтових і газових свердловин»

Середа, 26 Червень, 2019 - 13:45

В Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу з 24 червня по 26 червня  2019 року, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 12.06.2019р. №842-л «Про проведення акредитаційної експертизи», працювала експертна комісія з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Буріння нафтових і газових свердловин» зі спеціальності 184 «Гірництво» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

Експертна комісія Міністерства освіти і науки України працювала у складі голови комісії, доктора технічних наук, професора кафедри техніки розвідки родовищ корисних копалин  Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» Судакова Андрія Костянтиновича; експерта, доктора технічних наук, завідувача лабораторії наукових основ розробки та технологій виробництва бурового інструменту Інституту надтвердих матеріалів В. М. Бакуля Національної академії наук України Бондаренка Миколи Олександровича.

Комісія дійшла висновку, що кадрове забезпечення підготовки бакалаврів освітньо-професійної програми «Буріння нафтових і газових свердловин» зі спеціальності 184 «Гірництво» в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу відповідає державним акредитаційним вимогам щодо надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності. Зміст підготовки студентів, організація навчального процесу здатні забезпечувати рівень підготовки фахівців з дотриманням державних гарантій якості освіти та вимог роботодавців.