4. Pre-University Admission

     На підготовче відділення зараховуються іноземні громадяни, які мають:

      1. Повну середню освіту;

      2. Запрошення на навчання встановленого зразка

 

5 етапів для зарахування на Підготовче відділення для іноземних громадян (ПВІГ):

   Після прибуття в Україну іноземний громадянин протягом 5 (п’яти) днів подає ОСОБИСТО до університету (к.0102) такі документи:

     1. Запрошення на навчання.

                  2. Документ (оригінал) та нотаріально завірений переклад документа про середню освіту.

                  3. Додаток (оригінал) до документа про середню освіту з переліком навчальних дисциплін та нотаріально завірений переклад цього документа.

                  4.  Копію паспортного документа або документа, що посвідчує особу без громадянства, та нотаріально завірений переклад цього документа;

                  5.  Медичний сертифікат, який засвідчує відсутність медичних протипоказань для проживання та навчання в Україні, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше, ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну, а також його переклад українською мовою.

                  6. Поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України

                  7. Оригінал листа з іншого закладу вищої освіти про згоду на навчання іноземця в ІФНТУНГ (якщо іноземний громадянин прибув на навчання за Запрошенням іншого навчального закладу).

                  8. Фотокартки 3,5X4,5 мм (матові) – 10 шт.

Іноземний громадянин подяє заяву на ім’я ректора університету про вступ на підготовче відділення для іноземних громадян для навчання за відповідною програмою (див.zayava.applicationna-vstup.pdf абоzayava.applicationna-vstup_umi.pdf ) і візує цю заяву у відділі з міграційних та соціально-побутових питань (ВМСПП) (к.0421а) та дирекції центру міжнародної освіти (ЦМО) (к.0411).

             На заяві іноземний громадянин обов’язково залишає свій контактний телефон в Україні.

 

Після візування заяви іноземний громадянин оплачує своє навчання на підготовчому відділенні відповідно до програми підготовки за наступними реквізитами: 

За навчання на підготовчому відділені для іноземних громадян ІФНТУНГ

Сума*: _____________________________ грн.

Рахунок №31252290104276в ДКСУ

Код банку МФО 820172

Код ЄДРПОУ 02070855

Прізвище, ім'я _________________________________________________

Країна: _______________________________________________________

* в нац. валюті (грн.) по курсу НБУ на день оплати

              В університеті існує можливість для іноземних громадян оплатити за навчання із-за кордону на валютний рахунок ІФНТУНГ:

Рахунок банку : 25301052500691

Назва банку: Приватбанк, вул.Грушевського 1д, Київ, 01001, Україна

Свіфт код: РВАNUA2X

Номер міжнародного банківського рахунку : UA253366770000025301052500691

Рахунок в банку-кореспонденті: 001-1-000080

Свіфт код в банку-кореспонденті: CHASUS33

Банк-кореспондент: Морган Чейз Банк, Нью-Йорк, США

Рахунок в банку-кореспонденті: 890-0085-754

Свіфт код банку-кореспонденті: IRVT US 3N

Банк-кореспондент: Банк Нью-Йорка Меллон, Нью-Йорк, США

 

Наказ про зарахування оформляється протягом 3 – 5 робочих днів (зарахування на навчання здійснється тільки після поступлення коштів (повної вартості) на рахунок університету). Іноземний слухач, зарахований на навчання на ПВІГ, укладає Договір про надання освітніх послуг, який є нормативним документом, що визначає обов’язки і права університету та іноземного слухача упродовж усього терміну навчання на підготовчому відділенні. Договір укладається в день видання наказу про зарахування (дата реєстрації наказу про зарахування іноземного громадянина на навчання та дата укладання договору повинні співпадати). Несвоєчасне укладання договору щодо навчання на ПВІГ за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб є підставою для відрахування слухача.

Посвідка на тимчасове проживання в Україні для іноземного ромадянина оформляється на підставі наказу про зарахування протягом 25 (двадцяти п’яти) робочих днів.

 

Після зарахування на ПВІГ працівник підготовчого відділення повідомляє слухачу розклад занять (номер групи, день і  час початку занять, номер аудиторії).

 

English