Відділ охорони праці

Адреса

вул. Карпатська,15

(головний корпус), к.0112а.

тел. (342) 72-71-29

(внутрішній 129).

e-mail: op@nung.edu.ua

Відділ охорони праці та безпеки життєдіяльності  є самостійним структурним підрозділом Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (далі – ВОП та БЖД) та створений на підставі ст. 15 Закону України "Про охорону праці" для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям в процесі праці і навчально-виховних заходів

   У своїй роботі відділ охорони праці та безпеки життєдіяльності керується чинним законодавством України, рішеннями уряду України, наказами Міністерства  освіти  і науки України, наказами ректора Університету, Статутом та правилами внутрішнього трудового  розпорядку Університету, Положенням про відділ охорони праці та безпеки життєдіяльності Університету.

    Задачі та функції відділу охорони праці та безпеки життєдіяльності  докладно представлені у Положенні про відділ ВОП та БЖД університету.