Захист дисертацій

Захисти дисертацій  у 2018/19 н. р.

1 Андибур Андрій Петрович  к.е.н. Д 20.052.06
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

"Управління взаємодією суб’єктів сфери підготовки людських ресурсів нафтогазових підприємств"

Автореферат

Дисертація

Кісь Святослав Ярославович,

 

доктор економічних наук, доцент,

директор інституту післядипломної освіти  (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

Парсяк Володимир Никифорович,

доктор економічних наук, професор, декан факультету економіки моря

(Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова)

Відгук

 

Яструбський Михайло Ярославович,

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку та аналізу (Національний університет «Львівська політехніка»)

Відгук

27.06.2019 р.

о 10 00
конференц-зал науково-технічної бібліотеки
(м. Івано-Франківськ,
вул. Карпатська, 15)
               
2 Савка Юлія Василівна   Д 20.052.06
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

"Планування розвитку підприємств паливно-енергетичного
комплексу в умовах ринкових трансформацій"

Автореферат

Дисертація

Полянська Алла Степанівна,

 

доктор економічних наук, професор,

завідувач кафедри менеджменту та адміністрування (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

Брич Василь Ярославович,

доктор економічних наук, професор,
директор Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій
(Тернопільський національний
економічний університет)

Відгук

 

Письменна Уляна Євгенівна,

кандидат економічних наук,
старший науковий співробітник
(ДУ «Інститут економіки та
прогнозування НАН України)

Відгук

27.12.2018 р.

о 9 00
конференц-зал науково-технічної бібліотеки
(м. Івано-Франківськ,
вул. Карпатська, 15)
3 Крихівська Наталія Олегівна к.е.н. Д 20.052.06
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

«Формування стратегічних партнерських відносин між виробничими, освітніми та науковими структурами у нафтогазовому комплексі»

автореферат

дисертація

Данилюк Микола Олексійович,

доктор економічних наук, професор,

професор кафедри прикладної економіки (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

 

Чухрай Наталія Іванівна,

доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи (Національний університет «Львівська політехніка»)

відгук

Онисенко Тетяна Сергіївна,

кандидат економічних наук, асистент кафедри економіки підприємства (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

відгук

 

29.03.2019 р.

о 10 00
конференц-зал науково-технічної бібліотеки
(м. Івано-Франківськ,
вул. Карпатська, 15)
4 Морозова Олена Сергіївна к.е.н. Д 20.052.06
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

«Економіко-експертний механізм зовнішньоекономічної діяльності газотранспортних підприємств»

автореферат

дисертація

Перевозова Ірина Володимирівна,

доктор економічних наук, доцент,

завідувач кафедри підприємництва та маркетингу (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

Зінченко Олена Антонівна,

дoктoр eкoнoмiчних нaук, прoфecoр, завідувач кафедри фінансів суб’єктів господарювання та інноваційного розвитку (Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»)

відгук

Ковальчук Світлана Володимирівна,

дoктoр eкoнoмiчних нaук, прoфecoр, завідувач кафедри маркетингу і торговельного підприємництва (Хмельницький національний університет)

відгук
 

29.03.2019 р.

о 13 00
конференц-зал науково-технічної бібліотеки
(м. Івано-Франківськ,
вул. Карпатська, 15)
Учений секретар спецради   І. Б. Запухляк

 

 

 

Українська