Захист дисертацій

Додаткова інформація: 

Захисти дисертацій за 2019р.

№ з/п
Прізвище, імя,
по-батькові,
посада
Науковий ступінь
Спеціалізована вчена рада, шифр та назва спеціальності
Тема дисертації
Науковий керівник (консультант)
Офіційні опоненти
Дата та місце захисту
   1

Потятинник Тарас Володимирович

головний фахівець виробничого відділу філії газопромислового управління «Львівгазвидобування» АТ «Укргазвидобування»

к.геол.наук

К 20.052.01

04.00.22 – геофізика

Підвищення інформативності геофізичних досліджень для встановлення інтервалів обводнення газонасичених порід неогенових відкладів Більче-Волицької зони Передкарпаття

Автореферат

Дисертація

Федоришин Дмитро Дмитрович

доктор геологічних наук, професор, завідувач кафедри нафтогазової геофізики (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

Коболєв Володимир Павлович

 доктор геологічних наук, професор, головний науковий співробітник (Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України) 

Відгук першого опонента

Старостiн Андрiй Вiкторович

кандидат геологічних наук, головний геофізик (ПАТ «Укрнафта»)

Відгук другого опонента

15.02.2019р.

о 11оо  год.

у конференцзалі бібліотеки ІФНТУНГ

Завідувач відділу аспірантури і докторантури   В. Р. Процюк

 

Українська