Цілі діяльності

Додаткова інформація: 

Цілі діяльності Інституту післядипломної освіти в сучасних умовах: організація та провадження навчального процесу за напрямками: перепідготовка, підвищення кваліфікації слухачів, сертифікація персоналу, короткотермінові навчальні курси; координація роботи кафедр стосовно організації та забезпечення високої якості навчального процесу за всіма напрямками діяльності; добір та залучення до навчального процесу висококваліфікованих професорсько-викладацьких кадрів, сприяння підвищенню кваліфікації кадрів університету; впровадження в навчальний процес нових освітніх технологій, у тому числі технології дистанційного навчання; удосконалення договірної роботи із основними замовниками освітянських послуг інституту, вивчення та аналіз потреб галузевих підприємств з питань перепідготовки, підвищення кваліфікації та сертифікації персоналу; систематичний перегляд та удосконалення програм підвищення кваліфікації, напрямків і тематики короткострокових семінарів та курсів; сприяння профілюючим кафедрам у підготовці і видавництві навчально-методичної літератури; вивчення та аналіз міжнародних ринків освітянських послуг, розширення обсягів надання послуг зарубіжним громадянам та організаціям; участь у міжнародній сертифікації фахівців нафтогазової галузі.

Українська