Коротка історична довідка

Додаткова інформація: 

Основні етапи становлення і розвитку. 

Діяльність з підвищення кваліфікації фахівців та короткотермінового професійного навчання для потреб нафтогазового комплексу та суміжних галузей промисловості започаткована в середині 60-х років в Івано-Франківському інституті нафти і газу; 1992 - утворений факультет післядипломної освіти шляхом злиття факультету підвищення кваліфікації і спецфакультету; 1999-2001 роки - успішно пройдені процедури ліцензування, акредитації та атестації факультету післядипломної освіти (ліцензовані обсяги перепідготовки - 350 осіб, підвищення кваліфікації та короткотермінового професійного навчання - 600 осіб); 29 серпня 2001 року рішенням Вченої Ради Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу факультет післядипломної освіти реформовано в інститут післядипломної освіти; 30 червня 2004 року створено Тренажерний буровий центр в складі ІПО, який 13 жовтня 2004 року був акредитований міжнародною організацією IWCF 

Українська