Загальна інформація

Додаткова інформація: 

 Одним із провідних структурних підрозділів університету, який забезпечує перепідготовку та підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів є інститут післядипломної освіти, створений ухвалою Вченої Ради університету від 29.08.2001 року, протокол №6/383, на базі існуючого на той момент факультету післядипломної освіти. Інститут післядипломної освіти – навчально-методичний, навчально-організаційний і науково-дослідний підрозділ ІФНТУНГ, створений для практичного втілення концепції вищої багатоступеневої інженерно-технічної освіти та неперервної фахової підготовки за всіма базовими спеціальностями університету. До складу інституту післядипломної освіти (ІПО) входять навчальний та методичний сектори, лабораторія комп’ютерної підготовки видань, тренажерний буровий центр. Інші підрозділи університету, в тому числі факультети, кафедри, відділи та служби структурно до складу ІПО не входять, однак координують свою діяльність з дирекцією інституту з питань перепідготовки, підвищення кваліфікації фахівців, сертифікації персоналу, проведення короткотермінових навчальних курсів, а також з питань планування діяльності, організації провадження навчального процесу, фінансування та звітності. ІПО здійснює свою діяльність на основі Статуту університету відповідно до чинного законодавства України про освіту та інших нормативно-правових актів держави. 

Українська