Вступникам 2019

Додаткова інформація: 
 

Перелік спеціальностей (спеціалізацій) для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), для здобуття освітнього ступеня магістра  у 2019 р

 
Вступник пред’являє особисто оригінали:
  • документа, що посвідчує особу та громадянство.
До заяви вступник додає:
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • копію ідентифікаційного номера платника податків;
  • документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови – для вступників на спеціальності 242 “Туризм” та 051 “Економіка”;
  • чотири кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
  • інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.
  • 5 конвертів з марками по Україні, заадресованих на себе.
  •  
Календар вступної кампанії 2018 року
1.  Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 242 “Туризм” та 051 “Економіка” проводиться в такі строки:
 
Етапи вступної кампанії
Заочна форма навчання
Початок реєстрації для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови
14 травня 2018 року
Закінчення реєстрації для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови
о 18:00 годині 05 червня
2018 року
Строки проведення додаткових вступних випробувань
14-31 травня 2018 року
03 – 28 вересня 2018 року*
Початок прийому заяв та документів
02 липня 2018 року
03 вересня 2018 року*
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі вступних іспитів
09 липня 2018 року
28 вересня 2018 року*
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування
26 липня 2018 року
28 вересня 2018 року*
Основна сесія єдиного вступного іспиту
11 липня 2018 року
(проводить УЦОЯО)
Строки проведення вступних випробувань в університеті
27-29 липня 2018 року
03 – 28 вересня 2018 року*
Зарахування вступників на місця за кошти фізичних (юридичних) осіб
не пізніше 22 серпня 2018 року
не пізніше 28 вересня 2018 року*
* – прийом на вакантні місця в межах ліцензованого обсягу.
 
2. Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти для здобуття ступеня магістра (крім спеціальностей 242 “Туризм” та 051 “Економіка”), проводиться в такі строки:
 
Етапи вступної кампанії
Заочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів
12 липня 2018 року
03 вересня 2018 року*
Закінчення прийому заяв та документів
26 липня 2018 року
28 вересня 2018 року*
Строки проведення додаткових вступних випробувань
25 – 27 липня 2018 року
03 – 28 вересня 2018 року*
Строки проведення вступних випробувань в університеті
27 липня – 04 серпня 2018 року
03 – 28 вересня 2018 року*
Зарахування вступників на місця за кошти фізичних (юридичних) осіб
не пізніше 14 серпня 2018 року
не пізніше 28 вересня 2018 року*
* – прийом на вакантні місця в межах ліцензованого обсягу.
 
 

Контактні телефони: 0342 54-72-85; 0342 72-71-05 , моб.: +38 099 3381274 ; E-mail: ipo@nung.edu.ua 

 

 

Українська