Вступникам 2019

Додаткова інформація: 
 

Перелік спеціальностей (спеціалізацій) для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), для здобуття освітнього ступеня магістра  у 2019 р

 
Вступник пред’являє особисто оригінали:
  • документа, що посвідчує особу та громадянство.
До заяви вступник додає:
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • копію ідентифікаційного номера платника податків;
  • документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
  • інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.
  • 5 конвертів з марками по Україні, заадресованих на себе.
Календар вступної кампанії 2019 року

1. Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) магістра (спеціаліста) для здобуття ступеня магістра за всіма спеціальностями проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Дати

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2019 року

02 вересня 2019 року**

 

Закінчення прийому заяв та документів

о 17:00 годині 23 липня 2019 року

27 вересня 2019 року**

Строки        проведення        додаткових         вступних випробувань

26, 29 липня 2019 року

02-27 вересня 2019 року*

Строки     проведення     вступних     випробувань     в університеті

29 липня – 03 серпня 2019 року

02-27 вересня 2019 року*

Оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 05 серпня 2019 року

30 вересня 2019 року*

Виконання    вступниками    вимог    до    зарахування (подання оригіналів документів)

09 серпня 2019 року

30 вересня 2019 року*

Зарахування вступників

10 серпня 2019 року

30 вересня 2019 року*

* – друга сесія – прийом на вакантні місця в межах ліцензованого обсягу.

2. Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової вищої освіти (ступеня бакалавра) для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 029 - Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, 051 - Економіка, 071 - Облік і оподаткування, 072 - Фінанси, банківська справа та страхування, 073 - Менеджмент, 076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 121 - Інженерія програмного забезпечення, 123 - Комп'ютерна інженерія, 242 - Туризм проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Дати

Початок реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

13 травня 2019 року

Закінчення    реєстрації    вступників    для    складання

єдиного вступного іспиту з іноземної мови

о 18:00 годині 03 червня

2019 року

Строки складання додаткових вступних випробувань

13-31 травня 2019 року

02-27 вересня 2019 року*

Терміни прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі вступних іспитів в закладі вищої

освіти

17-25 червня 2019 року

02-27 вересня 2019 року*

Терміни прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахового вступного випробування

 

10-23 червня 2019 року

02-27 вересня 2019 року*

Основна сесія єдиного вступного іспиту

02 липня 2019 року (проводить УЦОЯО)

Складання вступного іспиту з іноземної мови в

закладі вищої освіти замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови

02 липня 2019 року (проводить заклад вищої осв.)

Строки проведення фахових вступних випробувань, а також додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які уже складали єдиний вступний

іспит

19-24 липня 2019 року

 

02-27 вересня 2019 року*

Оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 05 серпня 2019 року

30 вересня 2019 року*

Виконання    вступниками    вимог    до    зарахування (подання оригіналів документів)

до 16:00 години

08 серпня 2019 року

30 вересня 2019 року*

Зарахування вступників

09 серпня 2019 року

30 вересня 2019 року*

  • – друга сесія – прийом на вакантні місця в межах ліцензованого обсягу за умови технічної реалізації в ЄДЕБО.

3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової вищої освіти (ступеня бакалавра), окрім осіб, зазначених в п. 4.1, та повної вищої освіти для здобуття ступеня магістра за всіма спеціальностями проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Дати

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2019 року

02 вересня 2019 року**

 

Закінчення прийому заяв та документів

о 17:00 годині 23 липня 2019 року

27 вересня 2019 року**

Строки        проведення        додаткових         вступних випробувань

26, 29 липня 2019 року

02-27 вересня 2019 року*

Строки     проведення     вступних     випробувань     в університеті

29 липня – 03 серпня 2019 року

02-27 вересня 2019 року*

Оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 05 серпня 2019 року

30 вересня 2019 року*

Виконання    вступниками    вимог    до    зарахування (подання оригіналів документів)

09 серпня 2019 року

30 вересня 2019 року*

Зарахування вступників

10 серпня 2019 року

30 вересня 2019 року*

  • – друга сесія – прийом на вакантні місця в межах ліцензованого обсягу.

4. Особи, які поступають на навчання на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) магістра (спеціаліста) для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 029 - Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, 051 - Економіка, 071 - Облік і оподаткування, 072 - Фінанси, банківська справа та страхування, 073 - Менеджмент, 076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 121 - Інженерія програмного забезпечення, 123 - Комп'ютерна інженерія, 242 – Туризм, також можуть за власним бажанням здавати єдиний вступний іспит. В такому випадку зазначеним особам слід дотримуватися розкладу вступної компанії, наведеного в п. 2.

 

Контактні телефони: 0342 54-72-85; 0342 72-71-05 , моб.: +38 099 3381274 ; E-mail: ipo@nung.edu.ua 
 

 

Українська