Кафедра теорії економіки та управління

Адреса

 
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,
 
Інститут економіки та управління в нафтогазовому комплексі,
 
кафедра теорії економіки та управління
каб. 3223,  вул. Шопена, 1
м. Івано-Франківськ
тел.: +38(0342) 54-69-42  
Е-mail: uv@nung.edu.ua
 

     Фундаментальна економічна підготовка майбутніх фахівців, яку здійснює кафедра теорії економіки та управління займає виключно важливе місце в їх професійному становленні, особливо в сегменті формування їх сучасного економічного мислення.
Створення кафедри теорії економіки та управління як самостійної структурної ланки університету надало її професорсько-викладацькому складу нових можливостей щодо вирішення наукових, науково-методичних проблем, що стояли перед економічною наукою і вищою школою. Кафедра досить швидко набула значення базової в підготовці спеціалістів економічного профілю. Її професорсько-викладацький склад регулярно поповнюється здібною молоддю за рахунок залучення до викладацької і наукової роботи найкращих випускників і аспірантів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу та інших вищих навчальних закладів. Кафедра теорії економіки та управління забезпечує навчальний процес на всіх технічних і гуманітарних спеціальностях факультетів та інститутів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.
   Метою діяльності кафедри теорії економіки та управління є здійснення освітньої діяльності, спрямованої на підготовку фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів згідно зі стандартами вищої освіти та вимогами Болонського процесу, формування творчої особистості та професіоналізму у науковій роботі.
   Головним завданням кафедри є подальше всебічне покращення якості навчального процесу шляхом поєднання фундаментальної і спеціальної підготовки, широкого залучення студентів до науково-дослідної роботи, формування практичних навичок, виховання належних моральних якостей, сприяння всебічному розвитку особистості майбутнього фахівця.