кафедра маркетингу і контролінгу

Адреса

м. Івано-Франківськ, вул. Шопена,1 (корп.3)

mik_ineu@ukr.net;

тел. +38(0342) 72-58-51 

Завідувач кафедрою: д.е.н, професор Перевозова Ірина Володимирівна

+8 067 342 37 20

Шукайте нас у FB:

https://www.facebook.com/marketingdep15

Кафедра «Маркетингу і контролінгу» Інституту економіки та управління у нафтогазовому комплексі здійснює підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Основа розвитку кафедри маркетингу і контролінгу – системний підхід до надання освітніх послуг та забезпечення балансу між цільовою, забезпечувальною і  функціонально-структурною підсистемами діяльності для підготовки конкурентоспроможних фахівців і вирішення сучасних завдань інтеграції в Європейський економічний простір.

З жовтня 2015 року кафедру маркетингу і контролінгу очолює Перевозова І.В. - судовий експерт – економіст, доктор економічних наук, професор кафедри, САР, член Спілки вчених-економістів, член Союзу експертів України, член Незалежної науково-дослідної експертної спілки.

Високий рівень підготовки фахівців досягається завдяки професіоналізму всього професорсько-викладацького складу кафедри: 3 д.е.н., професорів, 7 к. е.н., доцентів, 1 асистент, 1 інженер 1 категорії. Весь професорсько-викладацький склад кафедри маркетингу і контролінгу постійно підвищує свою фахову кваліфікацію стажуванням в провідних вітчизняних та зарубіжних ВНЗах, участю в наукових симпозіумах, форумах, круглих столах, Open Business Space, конференціях для бізнес-організацій «БізКемп» тощо.