Кафедра економіки природокористування та організації виробництва

Адреса

вул. Шопена, 1, м. Івано-Франківськ 76000, кімната 3214 Телефон: (0342) 50-66-13 E-mail: opv@nung.edu.ua

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА

 

У 2006 році на факультеті економіки і підприємництва в зв’язку з  майбутнім розширенням щодо  надання освітніх послуг студентській молоді створено випускову кафедру «Організації праці і виробництва», яка відповідала за випуск фахівців–економістів заочної форми навчання. Конкуренція на регіональному освітньому ринку та розширення перспектив  працевлаштування випускників – економістів стали причинами відкриття на кафедрі магістерської програми «Економіка довкілля і природних ресурсів», що зумовило необхідність перейменування назви кафедри у 2014 році  на «Економіки природокористування   та організації   виробництва.»

На сьогодні на кафедрі працюють: 2 доктори економічних наук, професори;  5 кандидатів наук, доцентів;  2 асистенти та   2 інженери 1-ої категорії.

Кафедру очолює доктор економічних наук,  професор Зелінська Галина Олексіївна.

За період 2006-2016 років професорсько-викладацьким складом кафедри підготовлено понад 1500 бакалаврів, спеціалістів і магістрів із економіки підприємства заочної форми навчання та здійснено у 2016-2017 н.р.набір студентів-магістрів за спеціалізацією «Економіка довкілля і природних ресурсів» .