Кафедра підприємництва та маркетингу

Адреса

м. Івано-Франківськ, вул. Шопена,1 (корп.3)

mik_ineu@ukr.net; mik@nung.edu.ua

тел. +38(0342) 72-58-51 

Завідувач кафедрою: д.е.н, професор Перевозова Ірина Володимирівна

+8 067 342 37 20

Шукайте нас у FB:

https://www.facebook.com/marketingdep15

Девіз кафедри: Знання. Розвиток. Самореалізація.

Кафедра підприємництва та маркетингу Інституту економіки та менеджменту здійснює підготовку та випуск бакалаврів за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», магістрів за освітньо-професійними програмами «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Маркетингова діагностика та управлінський консалтинг у підприємництві» очної та заочної (в т.ч. дистанційної) форм навчання, проводить підвищення кваліфікації як науково-педагогічних працівників ЗВО різних рівнів акредитації, так і практикуючих маркетологів, підприємців, професійну перепідготовку звільнених у запас кадрових військовослужбовців ЗСУ та інших силових структур та інші.

Основа розвитку кафедри підприємництва та маркетингу – системний підхід до надання освітніх послуг та забезпечення балансу між цільовою, забезпечувальною і  функціонально-структурною підсистемами діяльності для підготовки конкурентоспроможних фахівців і вирішення сучасних завдань інтеграції в Європейський економічний простір.

З жовтня 2015 року кафедру очолює Перевозова І.В. - судовий експерт – економіст, доктор економічних наук, професор кафедри, САР, член Спілки вчених-економістів, член Союзу експертів України, член Незалежної науково-дослідної експертної спілки.

Високий рівень підготовки фахівців досягається завдяки професіоналізму всього професорсько-викладацького складу кафедри. На кафедрі працює 2 доктори наук, 6 кандидатів наук і 1 асистент.

   При викладанні дисциплін професійного циклу на кафедрі широко використовуються активізуючі презентації на лекціях, методи гейміфікації як способу підвищення власної мотивації студентів до навчання, неформальної освіти: кейс-стаді, тематичні майстер-класи, воркшопи, тренінги проблемного викладу, ділові ігри, диспути (в т.ч. англійською мовою) тощо.

Кафедра підтримує тісні наукові зв'язки з провідними навчальними закладами України, Міністерством освіти і науки України, органами державної влади та місцевого самоврядування, науково-дослідними організаціями, бізнес-центрами та центрами підтримки підприємництва, багатьма підприємствами та підприємцями. З метою підвищення конкурентних переваг випускників кафедри проведена сертифікація магістерської програми «Маркетингова діагностика та управлінський консалтинг у підприємництві» Інститутом управлінського консультування Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана та Всеукраїнською асоціацією консультантів з управління «IMC Ukraine».

Бакалаври та магістри спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» можуть брати участь у програмі кредитної мобільності (навчатися протягом семестру) з Поморською академією м.Слупськ (Польща), продовжити навчання в Краківській гірничо-металургійній академії імені Станіслава Сташиця за програмою подвійних дипломів.