Кафедра геодезії та землеустрою

Адреса

вул. Карпатська, 15, корп.№5, каб.№418,  Івано-Франківськ, Україна 76019,

Телефон: +38 (03422) 4-22-18, 4-21-83
Факс: +38 (03422) 4-21-39
e-mail:
geodesy@nung,edu.ua

НОВИНИ ТА ПОДІЇ

25.06.2018 року в ІЕІ відбувся державний іспит з спеціальності - 193 Геодезія та землеустрій, напряму підготовки 6.080101 "Геодезія, картографія та землеустрій" для студентів груп ГКЗ-14-1, ГКЗт-!6:-1 та ГКЗзт-16-1.

      *****                                              *****                                           *****

13 квітня відбулася науково-практична конференція “Екогеофорум 2018: сучасна молодь за чисте довкілля”, проведення якої ініційоване Інженерно-екологічним інститутом. 

  Вперше учасниками такого заходу стали учні шкіл, ліцеїв, гімназій області. Організація конференції мала на меті залучити прогресивну та свідому молодь до пошуку шляхів вирішення численних екологічних проблем, з якими зіткнулось суспільство сьогодні.

У рамках Екогеофоруму кафедра землевпорядкування та кадастру ІЕІ представила виставку сучасних приладів та обладнання для дистанційного зондування земної поверхні та фотограмметричного опрацювання аерофотознімків. Дане обладнання може застосовуватись у процесі створення картографічної основи для розроблення генеральних планів населених пунктів; детальних планів територій; інвентаризації земель, що будуть передані об’єднаним територіальним громадам. Здійснення інвентаризації земель особливо важливе завдання як передумова для ефективного управління територіями новостворених об’єднаних територіальних громад (ОТГ) відповідно до Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні.

    

      *****                                              *****                                           *****

15 березня в Івано-Франківському національному технічному уніерситеті нафти і газу відбулось святкування з нагоди «Дня землевпорядника».
 

На заході були присутні директор Інженерно-екологічного інституту ІФНТУНГ Мирослав Мазур, працівники кафедри землевпорядкування та кадастру, студенти 2-го - 5-го курсів, колишня студентка першого випуску та представники студентського парламенту.
На заході відбулося вручення грамот і подарунків студентам, які мають високі досягнення у навчанні, а також працівникам кафедри землевпорядкування та кадастру.
Привітальне слово мали: Мазур М.П., завідувач кафедри ЗВК Приходько М.М. та колишня студентка Король Ольга , яка на даний момент є заступником начальника Держгеокадастру в Івано-Франківській області.