Кафедра технологій захисту навколишнього середовища та охорони праці

Адреса

вул. Карпатська,15, м. Ів-Франківськ 76019,

кабінет завідувача кафедри – 0432, кабінети кафедри – 0430, 0300А

тел. (0342) 72-71-58

Е-mail: bzhd@nung.edu.ua

Кафедра безпеки життєдільності забезпечує навчальний процес за програмою підготовки бакалаврів, та магістрів на всіх інститутах технічного, економічного та гуманітарного напрямках університету. Студенти отримують поглиблені знання в галузі охорони праці, пожежної безпеки, виробничої санітарії та гігієни праці, безпеки життєдіяльності у виробничих і побутових умовах, та в умовах надзвичайних ситуацій, управління виробництвом, права, вивчають екологічні проблеми промислового виробництва.

До переліку дисциплін, які викладає кафедра входять: Безпека життєдіяльності; Основи охорони праці; Охорона праці в галузі; Цивільний захист.

Навчальний процес по кафедрі  безпеки життєдіяльності забезпечують: 2 професори, доктори технічних наук,  7 доцентів, в т.ч. 6 кандидатів наук, 3 асистенти кафедри.