Кафедра прикладної механіки

Адреса

вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ 76019, кімната 4110, 4112 Телефон: (0342) 72-71-59, внутрішній: 1-59 E-mail:teormech@nung.edu.ua teormech.nung.edu.ua@gmail.com

Кафедра прикладної механіки входить до складу інституту інженерної механіки. Вона є загально-інженерною кафедрою і забезпечує навчальний процес для технічних спеціальностей університету з предметів "Теоретична механіка", "Основи теорії споруд", "Теорія механізмів і машин" і "Технічна механіка".

На кафедрі працює 7 викладачів серед них 2 доктори технічних наук, 1 кандидат фізико-математичних наук і 3 кандидати технічних наук.  Кафедра прикладної механіки є випускною для третього освітньо-наукового рівня вищої освіти за спеціальністю 131 Прикладна механіка